Skip to main content

Reglementen

Reglementen voor teamcompetities

Voor  teamcompetities geldt in eerste instantie het wedstrijdreglement van de KNBB:

Wedstrijd Reglement LandsCompetitie (WRLC) 

Districten mogen echter hun eigen aanvulling hierop maken. KNBB District Friesland heeft een eigen aanvullend wedstrijdreglement:

(Aanvullend) Districts Competitie Reglement (DCR)

Hoe komt het DCR tot stand?

Het DCR wordt door een commissie gemaakt op basis van ledenenquêtes en wat op de ALV’s ingebracht wordt. Vervolgens treedt het nieuwe DCR 21 dagen na de ALV in werking. In uitzonderlijke gevallen treedt het DCR in werking bij aanvang van het seizoen.

Hoeveel caramboles moet ik maken in de teamcompetitie?

De moyennetabellen kun je vinden in Biljartpoint. Ga naar jouw competitie. Bovenin staat de moyennetabel die bij die competitie hoort.

Reglementen KNBB

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR)