Skip to main content

REGLEMENTEN


Direct naar Gaat over Voor wie
Reglementen biljarten algemeen Reglementen voor het biljarten onder de vlag van de KNBB Spelers, teamleiders, bestuur, arbiters
Reglementen persoonlijke kampioenschappen (PK’s) Reglementen voor wie persoonlijke kampioenschappen speelt en/of organiseert (o.a. finales) Spelers, wedstrijdleiders, bestuur
Reglementen landscompetitie (Teams) Reglementen voor wie in teamverband speelt of teamwedstrijden organiseert (o.a. finales) Spelers, teamleiders, wedstrijdleiders, bestuur
Heffingen en maatregelen Heffingen en maatregelen Alle leden
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Ook biljarters moeten rekening houden met de privacy-regels Alle leden
Bestuursreglementen Reglementen Bestuur

 

Reglementen biljarten algemeen

Spel en Arbitrage Reglement (SAR) 2023-2024 Algemene uitleg over spelregels en waar materiaal aan moet voldoen volgens KNBB reglement.

 

Naast de formele reglementen kent de biljartsport ook een aantal ‘ongeschreven regels’: wat doe je wel en wat doe je niet tijdens, voor en na een biljartwedstrijd:

 

  1. Het is gebruikelijk bij aanvang van de partij de tegenstander een hand te geven en hem een goede partij toe te wensen.
  2. Het is in het belang van beide spelers dat alles wat concentratieverlies teweeg brengt, vermeden moet worden. Daarom getuigt het van onsportief gedrag dat men met de omstanders of tegenspeler praat als de tegenspeler aan de beurt is.
  3. Toon interesse voor het spel van de tegenstander, ook als u niet aan de beurt bent.
  4. De arbiter heeft de leiding over de partij. Bij twijfelachtige beslissingen kan men op een beleefde manier om uitleg vragen. Blijft de scheidsrechter bij zijn beslissing, dan onthoudt men zich verder van alle commentaar.
  5. Blijf beheerst, ga niet praten, vloeken of stampen met de keu.
  6. Als uw beurt voorbij is, ga dan op uw stoel zitten blijf niet bij de tafel staan.
  7. Men zet zijn GSM uit tijdens het spelen van een partij.
  8. Probeer de tegenstander niet uit zijn concentratie te halen
  9. Als u als eerste de partij beëindigt, en uw tegenspeler heeft de nabeurt, wacht dan met het losschroeven van de keu tot uw tegenspeler deze nabeurt voltooid heeft.
  10. Als uw tegenspeler een partij gewonnen heeft, feliciteer hem dan. De beide spelers bedanken ook de schrijver en arbiter voor de verleende medewerking.
  11. Als een speler aan de tafel staat en met het spel bezig is, geven arbiter, tegenstander en publiek geen commentaar.
  12. Vraag aan de scheidsrechter of je gebruik mag maken van het toilet wanneer je zelf aan de beurt bent; dus niet wanneer je tegenstander aan het spelen is.

 

Reglementen persoonlijke kampioenschappen (PK’s)

Spel en Arbitrage Reglement (SAR) 2023-2024 O.a. uitleg spelregels voor spelers, maar ook voor (club)arbiters
Wedstrijd Reglement Persoonlijke Kampioenschappen 2023-2024 Uitleg over hoe de persoonlijke kampioenschappen georganiseerd worden.
Toelichting op de wijzigingen doorgevoerd in het WRPK 2023-2024 Overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het WRPK 2022-2023
Reglement PK Carambole nationale inschrijvingen Uitleg over het inschrijven op nationaal georganiseerde PK’s

 

Reglementen Landscompetitie (Teams)

Spel en Arbitrage Reglement (SAR) 2023-2024 Ook in de landscompetitie (Teams) blijven de spelregels van het spelletje van kracht
Wedstrijd Reglement Landscompetitie (WRLC) 2023-2024 Uitleg over hoe de landscompetitie (Teams) is georganiseerd
Toelichting WRDC 2023-2024 Toelichting op de wijzigingen in het WRDC
Aanvullend Districts Competitie Reglement (DCR) 2023-2024 District Friesland heeft nog een set eigen regels voor als er in teamverband wordt gespeeld
Wedstrijd Reglement Dagbiljarten (WRD) 2023-2024 Het dagbiljarten in teams heeft een aanvullend reglement waar het algemene reglement niet in voorziet

 

Heffingen en maatregelen

Reglement Heffingen en Maatregelen 2021-2022 Als reglementen overtreden worden, zijn er sancties. Deze worden hier beschreven.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) PRIVACY

Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming Wat je als burger moet weten over de bescherming van persoonsgegevens, geldt ook voor biljarters
Privacy Verklaring KNBB District Friesland De verplichte privacyverklaring van KNBB Friesland
Model Privacy Verklaring AVG (Download) Model helpt verenigingen om aan AVG te voldoen
Model Toestemmingsverklaring AVG (Download) Model helpt verenigingen om aan AVG te voldoen
Model Lidmaatschapsaanvraag / Akkoordverklaring Verenigingen (Download) Model helpt verenigingen om aan AVG te voldoen

 

Bestuursreglementen