Welkom op de site voor de Friesche biljarters.

We hopen door middel van onze website niet alleen onze leden op de hoogte te houden van activiteiten binnen het District, maar ook voor “buitenstaanders” een bron van informatie te kunnen zijn.

Het District Friesland valt onder de KNBB en daarbinnen onder KVC (KNBB Vereniging Carambole). Wij proberen zoveel mogelijk de belangen van onze leden/verenigingen te behartigen. Daarbij stellen wij competities in teamverband op voor libre en voor driebanden. De wedstrijdplanning en uitslagen zijn te volgen via www.biljartpoint.nl

Ook worden wedstrijden door verenigingen georganiseerd in het kader van Persoonlijke Kampioenschappen. Hierbij spelen een gelimiteerd aantal spelers individueel in verschillende klassen.

Het bestuur van de KNBB District Friesland volgt altijd de besluiten van Kabinet en/of KNBB/KVC. 
Slechts bij hoge uitzondering kunnen wij hiervan afwijken.

De laatste maatregelen van de overheid hebben grote impact op de lokaliteiten van de verenigingen. Bij vrijwel alle lokaliteiten is nu de coronapas een toegangseis. Dat beperkt in diverse gevallen deelname van leden aan wedstrijden. Indien er vragen zijn, dan kun je altijd contact opnemen met de wedstrijdleider teams/PK of bij de secretaris van het bestuur. Wij gaan ervan uit dat iedere vereniging zich houdt aan de maatregelen en daarmee verantwoording neemt. Het gaat om de gezondheid van een ieder.

Alles over biljarten en de coronapas:  ==>   klik hier

Voorwoord van de voorzitter,
Geachte leden van district Friesland,
Het seizoen 20/21 zijn we enthousiast begonnen met onze wedstrijden.  Maar al na 4 weken kwamen we tot stilstand en hebben we het hele seizoen de keu niet weer aangeraakt.  Dit betekent dat het seizoen 20/21 als niet gespeeld wordt genoteerd.  Voor ons als district betekent dit dat, (nadat we weer wat mochten doen) wij de draad weer hebben opgepakt . Alle verenigingen zijn benaderd voor het opnieuw inschrijven van de teams en het opgeven van de spelers voor de pk’s. Daarbij werd de inschrijvingstermijn met 14 dagen verlengd naar 30 juni. Vergaderingen van KNBB hebben we online gevolgd en bij de laatste konden we weer aanwezig zijn . We hebben besloten dat voor dit seizoen alle moyennes gelijk blijven aan vorig seizoen. We proberen ook nog een ALV te plannen voor aanvang van het seizoen.  Verder hopen wij als bestuur dat alle verenigingen met al hun leden straks weer vol vuur onze mooie hobby kunnen uitoefenen. Wij wensen iedereen een mooie zomervakantie toe en hopelijk straks weer gezond aan de biljart tafel.
Groet van Jogchum

TER INFO!!!

Heeft u een mailadres eindigend op @LIVE @ HOTMAIL @OUTLOOK en wilt u mail van de wedstrijdleiders PK’s en Teams ontvangen? Zorg er dan voor dat u regelmatig in uw “ongewenste mail” of “spam” box kijkt.

Account aanmaken voor deze site!

Een account aanmaken voor deze site is mogelijk,  u krijgt echter alleen toegang tot beveiligde pagina’s als Voorzitter, Secretaris of Wedstrijdleider van een Vereniging aangesloten bij KNBB District Friesland.
Arbiters, lid van Arbitervereniging Friesland, kunnen ook een account aanmaken.
Aanvragen voor een account worden gecontroleerd, bent u geen bestuurslid of arbiter dan zal uw account worden verwijderd!