Skip to main content

ARBITRAGE


 

Inhoud van deze pagina

Direct naar

Gaat over

Bestuur arbitersvereniging Contactinformatie bestuursleden arbitersvereniging
Indeling arbiters 23-24 Indeling van de arbiters over de diverse finales in seizoen 2023-2024
Arbiter worden Een overzicht van de verenigingen aangesloten bij KNBB Friesland, verenigingsnummer, naam en adres
Arbitercategorieën Uitleg over de categorieën arbiters
Lijst arbiters Actieve arbiters uit het district Friesland

 

Bestuur arbitervereniging

Het bestuur van Arbitervereniging Friesland bestaat uit:

Anneke van der Vries

Penningmeester/Secretaris

E-mail: anneke.knbb.friesland@gmail.com

Jan Rozendal

Arbiter Coördinator

E-mail: jan.knbb.friesland@gmail.com

Indeling arbiters seizoen 2023-2024

Ingevulde wedstrijdagenda 23-24 1

Lijst met arbiters 2023-2024

1 Anneke van der Vries

2 Arend Bonnema

3 Cees van den Akker

4 Douwe Terpstra

5 Durk Bergema

6 Durk van Wier

7 Durk Ykema

8 Eeltje Westra

9 Frans Pordon

10 Frans Wolf

11 Gerard Ketelaar

12 Jan Rozendal

13 Jan Teljeur

14 Jan Berend Stummel

15 Jeroen Kloosterman

16 Jogchum van der Gaast

17 Johannes Miedema

18 Klaas Kuiken

19 Leen de Groot

20 Martijn Agricola

21 Metro Voolstra

22 Pier Zwerver Actieve


Arbiter worden

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn start er komend seizoen weer een cursus.
Dit zal de cursus Arbiter 1 zijn, direct gevolgd door de cursus Arbiter 2.

U kunt zich opgeven voor de Cursussen door een mailtje te sturen naar de secretaris van het district (mail sturen) of de arbiter coördinator. Vermeld daarbij dan uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en niet te vergeten uw bondsnummer!!

Hoe word ik arbiter bij de KNBB?

Hieronder weergegeven zoals gepubliceerd in nieuwsbrief 3 van de Commissie Arbiters.

De Commissie Arbiters (CA) nieuwe stijl is nu een jaar actief. Er komt langzamerhand een beetje structuur in de wereld van de arbiters. Helaas merken we regelmatig dat niet alle arbiters en bestuurders op de hoogte zijn van de gang van zaken in arbitersland. Vandaar deze uitgebreide nieuwsbrief, waarmee we zowel de aspirant arbiter als de verschillende functionarissen binnen de verschillende besturen willen informeren over alle opleidingen en mogelijkheden voor de arbiter in Nederland.

Overal waar in deze uitleg gesproken wordt over “hem” en “hij” wordt uiteraard ook “haar” en “zij” bedoeld. Want ook vrouwen zijn als arbiter van harte welkom.

Vanaf 1 augustus 2010 zijn alle arbiters in Nederland ondergebracht in de ledenadministratie van de KNBB.

Alle arbiters zijn dus ook lid van de KNBB. Zijn zij geen lid van enige biljartvereniging, dan betalen zij hun (beperkte) KNBB contributie via de arbitersvereniging van hun district.

De loopbaan van elke arbiter begint na 1 augustus 2010 met de opleiding tot Arbiter 1. Dat is de basiscursus die iedereen dient te volgen. Deze cursus bestaat uit 6 lesdelen, gevolgd door een examen, afgenomen door een gecommitteerde namens de CA. Slaagt de aspirant voor het theorie‐examen , dan mag hij deelnemen aan het praktijk‐examen. Slaagt hij voor beiden, dan wordt hij door het Districtsbestuur, namens de CA benoemd tot Arbiter 1 en mag hij de daarbij behorende badge met trots dragen. Tijdens de opleiding wordt hem geleerd te arbitreren bij libre, bandstoten en driebanden klein.

Slaagt hij voor deze cursus, dan mag hij worden ingezet bij alle imperatieve klassen op de kleine tafel.

Hogere klassen mag uiteraard ook als hij daarvoor geschikt is, maar verplicht is het voor de Arbiter 1 niet.

Afhankelijk van het animo onder de cursisten is er een mogelijkheid om aansluitend aan het examen van de cursus Arbiter 1, door te gaan met de 1e vervolgopleiding. Dit is echter een mogelijkheid en geen verplichting.

Meestal gaat het na verloop van tijd gaat bij een aantal Arbiters 1 toch een beetje kriebelen en wil hij best wel eens hogerop. Nou, dat kan. Hij dient dit voornemen bij de Districts Arbiterscoördinator (DA) te melden. Deze overlegt met het Districtsbestuur en dit bestuur zal bij voldoende deelnemers een cursus tot Arbiter 2 aanvragen. Deze 1e vervolgopleiding is de cursus tot Arbiter 2. Ook deze cursus bestaat uit 6 lesdelen. Tijdens de cursus wordt dieper ingegaan op het libre, bandstoten en driebanden klein. Tevens wordt de cursist geleerd te arbitreren bij kaderpartijen. Na de 6 lesdelen volgt er een theoretisch en een praktisch examen. Slaagt de cursist voor het theorie‐examen , dan mag hij deelnemen aan het praktijk‐examen. Slaagt de cursist voor beiden, dan wordt hij door het Districtsbestuur, namens de CA benoemd tot Arbiter 2 en heeft hij zijn tweede badge in handen.

Na deze cursus mag de Arbiter 2 worden ingezet bij alle imperatieve klassen op de kleine tafel, de niet‐imperatieve klassen libre, bandstoten en driebanden op de kleine tafel en het kader 38/2. Ook hier geldt dat hogere klassen best mogen maar niet verplicht zijn.

Heeft de Arbiter 2, na twee seizoenen, de smaak een beetje te pakken, dan wil hij uiteraard nog verder. Ook daarvoor zijn mogelijkheden. Hij dient zich op te geven bij zijn DA. Deze moet hem aanmelden bij het Gewest waaronder zijn District valt. Heeft de Gewestelijk Arbiterscoördinator (GA) voldoende aanmeldingen dan kan hij de 2e vervolgopleiding, de cursus tot Arbiter 3 opstarten.

Ook deze cursus duurt 6 lesdelen. Tijdens de cursus wordt weer aandacht besteed aan het libre, het bandstoten, het driebanden en het kader 47/2 op de grote tafel. Ook begint tijdens deze cursus het arbitreren bij Driebanden Groot en Ankerkader. Na het 6e lesdeel volgt ook hier een theoretisch en een praktisch examen. Slaagt de cursist voor het theorie‐examen , dan mag hij deelnemen aan het praktijkexamen.

Slaagt hij voor beiden, dan wordt hij door de Gewestelijke Commissie, namens de CA benoemd tot Arbiter 3 en is voor hem de derde badge een feit.

Na afloop van de cursus mag de Arbiter 3 worden ingezet bij alle imperatieve en niet imperatieve klassen op de kleine tafel en alle klassen driebanden groot. Uiteraard is ook hier van toepassing: hoger mag, maar is niet verplicht.

Tot zover het meest gebruikelijke traject. Voor bijzonder getalenteerde arbiters is er nog een mogelijkheid om verder te komen. Hij kan ook nog Arbiter 4 worden. Dat gaat echter niet zo maar. Hij dient zich zelf aan te melden bij de GA met het verzoek om geplaatst te worden op de Gewestelijke Ranking.

Hij dient hiervoor aan een aantal eisen te voldoen. Hij dient minimaal 3 jaar Arbiter 3 te zijn en mag op 1 augustus 2012 niet ouder zijn dan 55 jaar. Daarvoor heeft ieder Gewest 8 plaatsen beschikbaar.

De arbiter kan er dus alleen op geplaatst worden als er plaats beschikbaar is. Als deelnemer aan de Gewestelijke Ranking wordt hij door de CA ingezet bij een aantal Nationale Kampioenschappen.

Elk Gewest krijgt jaarlijks twee van dit soort NK’s toebedeeld. Tijdens het arbitreren van deze Nationale Kampioenschappen wordt hij door een beoordelaar bekeken. De beoordelaar maakt een rapport op van zijn bevindingen over zijn optreden als arbiter. De puntentotalen van deze beoordelingen worden opgeslagen in de Gewestelijke Ranking. Eens in de twee jaar worden er door de CA per Gewest twee arbiters uitgenodigd om deel te nemen aan de cursus Arbiter 4. Om aangewezen te worden dient de arbiter weer aan een aantal criteria te voldoen. Hij dient minimaal drie jaar deelgenomen te hebben aan de Gewestelijke Ranking. Tevens dient hij als actief arbiter de afgelopen drie jaar werkzaam te zijn geweest binnen zijn District en Gewest. Daarnaast dienen zijn scores bij beoordelingsfinales bovengemiddeld te zijn. Als laatste criterium mag hij na 1 augustus 2012 bij aanvang van de cursus de leeftijd van 58 jaar niet bereikt hebben.

Krijgt de Arbiter 3 eenmaal een uitnodiging om deel te nemen aan de cursus tot Arbiter 4, dan dient hij voorafgaand aan de cursus, als onderdeel van deze cursus een theoretisch toelatingsexamen af te leggen. Slaagt hij hiervoor, dan mag hij de cursus in zijn geheel volgen. Ook deze cursus bevat 6 lesdelen. Tijdens de cursus zetten we de puntjes op de i bij alle spelsoorten. Aan het eind van de cursus volgt het praktijkexamen. Slaagt hij hiervoor, dan wordt hij door de CA benoemd tot Arbiter 4.

De CA kent twee groepen Arbiter 4. Er is een Internationale Groep (IG), bestaande uit 14 arbiters, kwalitatief gelijk aan CEB arbiters. Deze Internationale Groep arbitreert bij alle Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en de Finale van de Pentatlon. Deze groep wordt tijdens het arbitreren bij dit soort kampioenschappen alléén beoordeeld op kennis en kunde. Daarvan worden beoordelingen opgemaakt welke worden verwerkt in de Internationale Ranking. Aan de hand van de Internationale Ranking wordt bepaald of de arbiter voldoet aan de kwaliteitseisen voor deze groep, of dat hij een stapje terug dient te doen naar de Nationale Groep (NG). Deze laatste groep wordt door de CA ingezet bij alle overige kampioenschappen waarvoor de CA arbiters aanwijst. Hier worden de Arbiters 4 begeleid en beoordeeld. Deze beoordelingen worden verwerkt in de Nationale Ranking. Ook hier geldt een kwaliteitseis. Voldoet de arbiter daaraan niet of niet meer, dan wordt hij uit de Nationale Groep geplaatst.

Arbiters uit de Internationale Groep hebben de mogelijkheid benoemd te worden tot CEB (Internationaal) Arbiter, of zelfs tot UMB (Wereld) Arbiter. Hierbij gaat kwaliteit boven kwantiteit. Er is dus geen verplichting het aantal plaatsen dat namens de CEB of de UMB ingevuld mag worden daadwerkelijk op te vullen.

Dit is wel zo’n beetje de levensloop van een arbiter. Het is een prachtige hobby, op welk niveau hij ook arbitreert. De weg naar de top is lang en niet zomaar gemaakt. Daarvoor zijn kwaliteit en mentaliteit van de individuele arbiter van bijzonder groot belang.

De Commissie Arbiters hoop u via deze nieuwsbrief op de hoogte te hebben gebracht van de mogelijkheden in de wereld van de arbiters. Wij hopen dat u als arbiter bijzonder veel plezier aan uw hobby beleeft.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij de secretaris van de CA, Rob Esser (robhome@vemach.nl) terecht. Hij zal u zo snel mogelijk verder wegwijs maken.

Kunt u zich vinden in het bovenstaande geef u dan op en versterk ons arbitersbestand. U bent van harte welkom!


 

Arbiters categorieën

Categorie

Niveau

Badge

Arbiter 1 Korte opleiding om de vereniging te ondersteunen bij KNBB evenementen.
Basisspelregels en positionering (positie aan de tafel).
 

Arbiter 2 Opgeleid om het district te ondersteunen denk hierbij bv aan districtfinales.
Diepere spelregelkennis en positionering.
 

Arbiter 3 Voor ondersteuning van de regio’s bv het leiden van regiofinales. vervolg van districtarbiter en aanvullende opleiding.
Enkele jaren ervaring als districtarbiter.
Verder reglementenlkennis en positionering.
 

Arbiter 4 Voor ondersteuning en leiden van nationale evenementen.
Enkele jaren ervaring als gewestelijk arbiter.
Dient voldoende goede beoordelingen te hebben.
Vervolgopleiding met speciale aandacht voor alle spelsoorten.
Het kunnen leiden van een nationale finale met publiek en camera.