Skip to main content

Arbitrage

Het bestuur van Arbitervereniging Friesland bestaat uit:

Anneke van der Vries

Penningmeester/Secretaris

E-mail: anneke.knbb.friesland@gmail.com

Arend Bonnema

Arbiter coördinator

E-mail: arend.knbb.friesland@gmail.com

Zaterdag 26-2-2022 was het dan zover:  EXAMENdag.
In de locatie de Herberch in Nylân werd door examinator Ad Broekman en cursusleider Henny van Dijk het examen arbiter 1 afgenomen.
Cursisten : Durk Bergema , Evert de Jong en Jeroen Kloosterman (alle 3 lid van Bc de Herberch fan Nylân) en Douwe Terpstra (lid van de Klameare in Workum) Steven Eberwijn en Ulbe Haringa ook lid van Nijlan waren helaas verhinderd om deel te kunnen nemen.
Alle 4 kandidaten zijn met vlag en wimpel geslaagd en we hopen dat de andere 2 een volgende keer mee kunnen doen. Even speciale dank aan Hennie van Dijk voor zijn 20 jaar als cursusleider en dank aan Rouke en Adinda van de Herberch.
Wij hopen als district dat deze cursus voor de kandidaten de drive geeft om door te gaan voor arbiter 2. Ook hopen wij dat er meer locaties zijn die net als de Herberch zich met hun clubleden aan gaan melden om arbitercursus te gaan doen . Informatie hierover is bij Arend Bonnema in te winnen. Iedereen van harte gefeliciteerd met behalen van het examen en alle voorspelers bedankt voor het voorspelen.
                     

Ad Broekman evalueert de prestaties                     vlnr:  Hennie van Dijk, Durk Bergema,

van de cursisten                                                          Evert de Jong, Jeroen Kloosterman, Douwe Terpstra               ,


Onderstaande arbiters zijn in het seizoen 2020-2021 actief binnen het District Friesland:

 1. Agricola, Martijn
 2. Akker van der, Cees
 3. Boer de, Jappie
 4. Boer de, Janet
 5. Bonnema, Arend
 6. Dijk van, Hennie
 7. Gaast van der, Jochum
 8. Groot de, Leen
 9. Ketelaar, Gerard
 10. Kuiken, Klaas
 11. Kuipers, Wilco
 12. Miedema, Johannes
 13. Pordon, Frans
 14. Stummel, Jabe
 15. Teljeur, Jan
 16. Versteege, Martin
 17. Voolstra, Metro
 18. Vries van der, Anneke
 19. Weersma, Auke
 20. Westra, Eeltje
 21. Wielstra, Alle
 22. Wier van, Durk
 23. Ykema, Durk
 24. Zijp, Klaas
 25. Zwerver, Pier