Skip to main content

ARBITRAGE


 

Inhoud van deze pagina

Direct naar

Gaat over

Bestuur arbitersvereniging Contactinformatie bestuursleden arbitersvereniging
Indeling arbiters 23-24 Indeling van de arbiters over de diverse finales in seizoen 2023-2024
Arbiter worden Een overzicht van de verenigingen aangesloten bij KNBB Friesland, verenigingsnummer, naam en adres
Arbitercategorieën Uitleg over de categorieën arbiters
Lijst arbiters Actieve arbiters uit het district Friesland

 

Bestuur arbitervereniging

Het bestuur van Arbitervereniging Friesland bestaat uit:

 

Anneke van der Vries

Penningmeester/Secretaris

E-mail: anneke.knbb.friesland@gmail.com

Jan Rozendal

Arbiter Coördinator

E-mail: jan.knbb.friesland@gmail.com

Indeling arbiters seizoen 2023-2024

Spelsoort Finale District   Arbiters   Arbiters
3-Bnd-kl 3e klas 16-17 september 2023 1 Leen de Groot 4 Gerard Ketelaar
BC Gorredijk, 06-41048981 zaterdag / zondag 2 Alle Wielstra    
Leitswei 17, Gorredijk 8 spelers / 4 tafels 3 Durk Bergema res. Jogchum van der Gaast
3-Bnd-kl 2e klas 30 sept – 1 okt 2023 1 Douwe Terpstra    
BC De Bargeback, 0513-431505 zaterdag / zondag 2 Pier Zwerver    
Baron v. Hardenbroekstr. 3, St. Nyk 6 spelers / 3 tafels 3 Arend Bonnema res. Anneke van der Vries
3-Bnd-kl 1e klas 13-14 oktober 2023 1 Douwe Terpstra 4 Durk van Wier
BV Lollum/Waaksens, 06-27170722 vrijdag / zaterdag 2 Frans Pordon    
Schoolbuurt 8, Lollum 8 spelers / 4 tafels 3 Jogchum van der Gaast res. Jan Rozendal
Libre-kl 4e klas 4-5 november 2023 1 Metro Voolstra    
Jan Wiemers, 06-23796412 zaterdag / zondag 2 Alle Wielstra    
Legeweg 4, Dokkum 6 spelers / 3 tafels 3 Durk Bergema res. Frans Wolf
3-Bnd-kl hoofdklasse 10-11 november 2023 1 Jogchum van der Gaast 4 Durk Bergema, zaterdag
Nea Tocht, 0515-852650 vrijdag / zaterdag 2 Klaas Kuiken 5  
Munkedyk 15, Gaastmeer 6 spelers / 3 tafels 3 Durk Ykema, vrijdag res. Johannes Miedema
Libre-kl 3e klas 17-18 november 2023 1 Jabe Stummel 4 Evert de Jong
De Friesche Club, 058-2125037 vrijdag / zaterdag 2 Jan Rozendal    
Ruiterskwartier 57, Leeuwarden 8 spelers / 4 tafels 3 Pier Zwerver res. Durk Bergema
Libre-kl 2e klas 1-2 december 2023 1 Douwe Terpstra    
Nea Tocht, 0515-852650 vrijdag / zaterdag 2 Jan Teljeur    
Munkedyk 15, Gaastmeer 6 spelers / 3 tafels 3 Eeltje Westra res. Metro Voolstra
Libre-kl 1e klas 16-17 december 2023 1 Johannes Miedema 4 Gerard Ketelaar
BC Gorredijk, 06-41048981 zaterdag / zondag 2 Frans Wolf    
Leitswei 17, Gorredijk 8 spelers / 4 tafels 3 Durk Bergema res. Eeltje Westra
Gemengd Kader 20-21 januari 2024 1 Frans Pordon 4 Jan Rozendal
BC Gorredijk, 06-41048981 zaterdag / zondag 2 Frans Wolf    
Leitswei 17, Gorredijk 8 spelers / 4 tafels 3 Durk van Wier res. Johannes Miedema
Libre-kl hoofdklasse 2-3 februari 2024 1 Eeltje Westra    
BC Sneek, 06-23503901 zaterdag / zondag 2 Gerard Ketelaar    
Alexanderstaat 3, Sneek 6 of 7 spelers? / 3 tafels 3 Jan Teljeur res. Jeroen Kloosterman
3-Bnd Gr 1e klas 9-10 februari 2024 1 Durk van Wier    
De Friesche Club, 058-2125037 vrijdag / zaterdag 2 Frans Pordon    
Ruiterskwartier 57, Leeuwarden 6 spelers / 3 tafels 3 Jogchum van der Gaast res. Jabe Stummel
Band-kl 3e klas 2-3 maart 2024 1 Johannes Miedema    
BV Dronrijp, 0517-231274 zaterdag / zondag 2 Durk van Wier    
Brêgebuorren 10, Dronrijp 6 spelers / 2 tafels     res. Gerard Ketelaar
3-Bnd Gr hoofdklasse 2-3 maart 2024 1 Arend Bonnema    
BC De Bargeback, 06-23503901 zaterdag / zondag 2 Gerard Ketelaar    
Alexanderstaat 3, Sneek 6 spelers / 2 tafels     res. Jogchum van der Gaast
A-klasse 3-Bnd groot 8-9 maart 2024 1 Jabe Stummel    
De Friesche Club, 058-2125037 vrijdag / zaterdag 2 Jeroen Kloosterman    
Ruiterskwartier 57, Leeuwarden 6 spelers / 3 tafels 3 Durk van Wier res. Jogchum van der Gaast
Band-kl 2e klas 16-17 maart 2024 1 Pier Zwerver    
Jan Wiemers, 06-23796412 zaterdag / zondag 2 Metro Voolstra    
Legeweg 4, Dokkum 6 spelers / 3 tafels 3 Alle Wielstra res. Durk Bergema
Band-kl 1e klas 30-31 maart 2024 1 Jan Teljeur 4 Anneke vd Vries, zaterdag
BC Sneek, 06-23503901 zaterdag / zondag 2 Klaas Kuiken 5 Durk Ykema, zondag
Alexanderstaat 3, Sneek 8 spelers / 4 tafels 3 Gerard Ketelaar res. Evert de Jong
Band- kl hoofdklasse 6-7 april 2024 1 Leen de Groot    
BC Gorredijk, 06-41048981 zaterdag / zondag 2 Evert de Jong    
Leitswei 17, Gorredijk 6 of 7 spelers / 3 tafels 3 Jeroen Kloosterman res. Gerard Ketelaar
           
Spelsoort Finale Gewest   Arbiters   Arbiters
3-Bnd-kl 1e klas 15-16 december 2023 1 Durk van Wier 4 Durk Ykema, vrijdag
De Friesche Club, 058-2125037 vrijdag / zaterdag 2 Durk Bergema 5 Anneke vd Vries, zaterdag
Ruiterskwartier 57, Leeuwarden 8 spelers / 4 tafels 3 Jabe Stummel res. Pier Zwerver
Libre-kl 3e klas 13-14 januari 2024 1 Leen de Groot 4 Evert de Jong
Pieter Stuyvesant, Wolvega zaterdag / zondag 2 Durk Bergema    
0561-616262 8 spelers / 4 tafels 3 Jeroen Kloosterman res. Jan Rozendal
Dames L2 12-13 april 2024 1 Johannes Miedema 4 Jan Teljeur
BV Lollum/Waaksens, 06-27170722 vrijdag / zaterdag 2 Metro Voolstra    
Schoolbuurt 8, Lollum 8 spelers / 4 tafels 3 Klaas Kuiken res. Durk van Wier
Band-kl 2e klas 20-21 april 2024 1 Jan Teljeur 4 Gerard Ketelaar
De Stins, zaterdag / zondag 2 Klaas Kuiken    
Ampérestraat 38, Franeker 8 spelers / 4 tafels 3 Arend Bonnema res. Johannes Miedema
           
Spelsoort Finale Nationaal   Arbiters   Arbiters
Libre klein 1e klas 22-23-24 maart 2024 1 Klaas Kuiken 6 Durk van Wier
BC Gorredijk, 06-41048981 4 tafels 2 Frans Pordon 7 Durk Bergema
Leitswei 17, Gorredijk 8 spelers / 4 tafels 3 Eeltje Westra 8 Gerard Ketelaar
    4 Johannes Miedema    
    5 Frans Wolf res. Jabe Stummel
           
Spelsoort Triatlon, uitnodiging   Arbiters   Arbiters
Triatlon, Gorredijk 17, 18 feb 2024 1 Jan Teljeur    
BC Gorredijk, 06-41048981 zaterdag / zondag 2 Johannes Miedema    
Leitswei 17, Gorredijk 6 spelers / 3 tafels 3 Gerard Ketelaar res. Jan Rozendal

Arbiter worden

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn start er komend seizoen weer een cursus.
Dit zal de cursus Arbiter 1 zijn, direct gevolgd door de cursus Arbiter 2.

U kunt zich opgeven voor de Cursussen door een mailtje te sturen naar de secretaris van het district (mail sturen) of de arbiter coördinator. Vermeld daarbij dan uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en niet te vergeten uw bondsnummer!!

Hoe word ik arbiter bij de KNBB?

Hieronder weergegeven zoals gepubliceerd in nieuwsbrief 3 van de Commissie Arbiters.

De Commissie Arbiters (CA) nieuwe stijl is nu een jaar actief. Er komt langzamerhand een beetje structuur in de wereld van de arbiters. Helaas merken we regelmatig dat niet alle arbiters en bestuurders op de hoogte zijn van de gang van zaken in arbitersland. Vandaar deze uitgebreide nieuwsbrief, waarmee we zowel de aspirant arbiter als de verschillende functionarissen binnen de verschillende besturen willen informeren over alle opleidingen en mogelijkheden voor de arbiter in Nederland.

Overal waar in deze uitleg gesproken wordt over “hem” en “hij” wordt uiteraard ook “haar” en “zij” bedoeld. Want ook vrouwen zijn als arbiter van harte welkom.

Vanaf 1 augustus 2010 zijn alle arbiters in Nederland ondergebracht in de ledenadministratie van de KNBB.

Alle arbiters zijn dus ook lid van de KNBB. Zijn zij geen lid van enige biljartvereniging, dan betalen zij hun (beperkte) KNBB contributie via de arbitersvereniging van hun district.

De loopbaan van elke arbiter begint na 1 augustus 2010 met de opleiding tot Arbiter 1. Dat is de basiscursus die iedereen dient te volgen. Deze cursus bestaat uit 6 lesdelen, gevolgd door een examen, afgenomen door een gecommitteerde namens de CA. Slaagt de aspirant voor het theorie‐examen , dan mag hij deelnemen aan het praktijk‐examen. Slaagt hij voor beiden, dan wordt hij door het Districtsbestuur, namens de CA benoemd tot Arbiter 1 en mag hij de daarbij behorende badge met trots dragen. Tijdens de opleiding wordt hem geleerd te arbitreren bij libre, bandstoten en driebanden klein.

Slaagt hij voor deze cursus, dan mag hij worden ingezet bij alle imperatieve klassen op de kleine tafel.

Hogere klassen mag uiteraard ook als hij daarvoor geschikt is, maar verplicht is het voor de Arbiter 1 niet.

Afhankelijk van het animo onder de cursisten is er een mogelijkheid om aansluitend aan het examen van de cursus Arbiter 1, door te gaan met de 1e vervolgopleiding. Dit is echter een mogelijkheid en geen verplichting.

Meestal gaat het na verloop van tijd gaat bij een aantal Arbiters 1 toch een beetje kriebelen en wil hij best wel eens hogerop. Nou, dat kan. Hij dient dit voornemen bij de Districts Arbiterscoördinator (DA) te melden. Deze overlegt met het Districtsbestuur en dit bestuur zal bij voldoende deelnemers een cursus tot Arbiter 2 aanvragen. Deze 1e vervolgopleiding is de cursus tot Arbiter 2. Ook deze cursus bestaat uit 6 lesdelen. Tijdens de cursus wordt dieper ingegaan op het libre, bandstoten en driebanden klein. Tevens wordt de cursist geleerd te arbitreren bij kaderpartijen. Na de 6 lesdelen volgt er een theoretisch en een praktisch examen. Slaagt de cursist voor het theorie‐examen , dan mag hij deelnemen aan het praktijk‐examen. Slaagt de cursist voor beiden, dan wordt hij door het Districtsbestuur, namens de CA benoemd tot Arbiter 2 en heeft hij zijn tweede badge in handen.

Na deze cursus mag de Arbiter 2 worden ingezet bij alle imperatieve klassen op de kleine tafel, de niet‐imperatieve klassen libre, bandstoten en driebanden op de kleine tafel en het kader 38/2. Ook hier geldt dat hogere klassen best mogen maar niet verplicht zijn.

Heeft de Arbiter 2, na twee seizoenen, de smaak een beetje te pakken, dan wil hij uiteraard nog verder. Ook daarvoor zijn mogelijkheden. Hij dient zich op te geven bij zijn DA. Deze moet hem aanmelden bij het Gewest waaronder zijn District valt. Heeft de Gewestelijk Arbiterscoördinator (GA) voldoende aanmeldingen dan kan hij de 2e vervolgopleiding, de cursus tot Arbiter 3 opstarten.

Ook deze cursus duurt 6 lesdelen. Tijdens de cursus wordt weer aandacht besteed aan het libre, het bandstoten, het driebanden en het kader 47/2 op de grote tafel. Ook begint tijdens deze cursus het arbitreren bij Driebanden Groot en Ankerkader. Na het 6e lesdeel volgt ook hier een theoretisch en een praktisch examen. Slaagt de cursist voor het theorie‐examen , dan mag hij deelnemen aan het praktijkexamen.

Slaagt hij voor beiden, dan wordt hij door de Gewestelijke Commissie, namens de CA benoemd tot Arbiter 3 en is voor hem de derde badge een feit.

Na afloop van de cursus mag de Arbiter 3 worden ingezet bij alle imperatieve en niet imperatieve klassen op de kleine tafel en alle klassen driebanden groot. Uiteraard is ook hier van toepassing: hoger mag, maar is niet verplicht.

Tot zover het meest gebruikelijke traject. Voor bijzonder getalenteerde arbiters is er nog een mogelijkheid om verder te komen. Hij kan ook nog Arbiter 4 worden. Dat gaat echter niet zo maar. Hij dient zich zelf aan te melden bij de GA met het verzoek om geplaatst te worden op de Gewestelijke Ranking.

Hij dient hiervoor aan een aantal eisen te voldoen. Hij dient minimaal 3 jaar Arbiter 3 te zijn en mag op 1 augustus 2012 niet ouder zijn dan 55 jaar. Daarvoor heeft ieder Gewest 8 plaatsen beschikbaar.

De arbiter kan er dus alleen op geplaatst worden als er plaats beschikbaar is. Als deelnemer aan de Gewestelijke Ranking wordt hij door de CA ingezet bij een aantal Nationale Kampioenschappen.

Elk Gewest krijgt jaarlijks twee van dit soort NK’s toebedeeld. Tijdens het arbitreren van deze Nationale Kampioenschappen wordt hij door een beoordelaar bekeken. De beoordelaar maakt een rapport op van zijn bevindingen over zijn optreden als arbiter. De puntentotalen van deze beoordelingen worden opgeslagen in de Gewestelijke Ranking. Eens in de twee jaar worden er door de CA per Gewest twee arbiters uitgenodigd om deel te nemen aan de cursus Arbiter 4. Om aangewezen te worden dient de arbiter weer aan een aantal criteria te voldoen. Hij dient minimaal drie jaar deelgenomen te hebben aan de Gewestelijke Ranking. Tevens dient hij als actief arbiter de afgelopen drie jaar werkzaam te zijn geweest binnen zijn District en Gewest. Daarnaast dienen zijn scores bij beoordelingsfinales bovengemiddeld te zijn. Als laatste criterium mag hij na 1 augustus 2012 bij aanvang van de cursus de leeftijd van 58 jaar niet bereikt hebben.

Krijgt de Arbiter 3 eenmaal een uitnodiging om deel te nemen aan de cursus tot Arbiter 4, dan dient hij voorafgaand aan de cursus, als onderdeel van deze cursus een theoretisch toelatingsexamen af te leggen. Slaagt hij hiervoor, dan mag hij de cursus in zijn geheel volgen. Ook deze cursus bevat 6 lesdelen. Tijdens de cursus zetten we de puntjes op de i bij alle spelsoorten. Aan het eind van de cursus volgt het praktijkexamen. Slaagt hij hiervoor, dan wordt hij door de CA benoemd tot Arbiter 4.

De CA kent twee groepen Arbiter 4. Er is een Internationale Groep (IG), bestaande uit 14 arbiters, kwalitatief gelijk aan CEB arbiters. Deze Internationale Groep arbitreert bij alle Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en de Finale van de Pentatlon. Deze groep wordt tijdens het arbitreren bij dit soort kampioenschappen alléén beoordeeld op kennis en kunde. Daarvan worden beoordelingen opgemaakt welke worden verwerkt in de Internationale Ranking. Aan de hand van de Internationale Ranking wordt bepaald of de arbiter voldoet aan de kwaliteitseisen voor deze groep, of dat hij een stapje terug dient te doen naar de Nationale Groep (NG). Deze laatste groep wordt door de CA ingezet bij alle overige kampioenschappen waarvoor de CA arbiters aanwijst. Hier worden de Arbiters 4 begeleid en beoordeeld. Deze beoordelingen worden verwerkt in de Nationale Ranking. Ook hier geldt een kwaliteitseis. Voldoet de arbiter daaraan niet of niet meer, dan wordt hij uit de Nationale Groep geplaatst.

Arbiters uit de Internationale Groep hebben de mogelijkheid benoemd te worden tot CEB (Internationaal) Arbiter, of zelfs tot UMB (Wereld) Arbiter. Hierbij gaat kwaliteit boven kwantiteit. Er is dus geen verplichting het aantal plaatsen dat namens de CEB of de UMB ingevuld mag worden daadwerkelijk op te vullen.

Dit is wel zo’n beetje de levensloop van een arbiter. Het is een prachtige hobby, op welk niveau hij ook arbitreert. De weg naar de top is lang en niet zomaar gemaakt. Daarvoor zijn kwaliteit en mentaliteit van de individuele arbiter van bijzonder groot belang.

De Commissie Arbiters hoop u via deze nieuwsbrief op de hoogte te hebben gebracht van de mogelijkheden in de wereld van de arbiters. Wij hopen dat u als arbiter bijzonder veel plezier aan uw hobby beleeft.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij de secretaris van de CA, Rob Esser (robhome@vemach.nl) terecht. Hij zal u zo snel mogelijk verder wegwijs maken.

Kunt u zich vinden in het bovenstaande geef u dan op en versterk ons arbitersbestand. U bent van harte welkom!


 

Arbiters categorieën

Categorie

Niveau

Badge

Arbiter 1 Korte opleiding om de vereniging te ondersteunen bij KNBB evenementen.
Basisspelregels en positionering (positie aan de tafel).

 

Arbiter 2 Opgeleid om het district te ondersteunen denk hierbij bv aan districtfinales.
Diepere spelregelkennis en positionering.

 

Arbiter 3 Voor ondersteuning van de regio’s bv het leiden van regiofinales. vervolg van districtarbiter en aanvullende opleiding.
Enkele jaren ervaring als districtarbiter.
Verder reglementenlkennis en positionering.

 

Arbiter 4 Voor ondersteuning en leiden van nationale evenementen.
Enkele jaren ervaring als gewestelijk arbiter.
Dient voldoende goede beoordelingen te hebben.
Vervolgopleiding met speciale aandacht voor alle spelsoorten.
Het kunnen leiden van een nationale finale met publiek en camera.