Skip to main content

LANDSCOMPETITIE (TEAMS)


 

Inhoud van deze pagina

Direct naar

Gaat over

Van de wedstrijdleiding Oplegde straffen, toegewezen dispensaties e.d.
Inschrijving teams Overzicht gewest, afdeling en district, organogram
Herziening moyennes Een overzicht van de verenigingen aangesloten bij KNBB Friesland, verenigingsnummer, naam en adres
Reglementen en aandachtspunten Overzicht van gehanteerde reglementen voor het spelen in een team voor de Landscompetitie met wat aandachtspunten
DCR Uitleg over het Districts Competitie Reglement (is een aanvullend reglement op het WRLC  ofwel het Wedstrijdreglement Landscompetitie) voor District Friesland)
Hoeveel caramboles moet ik maken? Uitleg over Biljartpoint
Wat is een dubbelpartij? Uitleg over het spelen van een tweede partij bij “personeelstekort”
Wat is een NO speler? Een speler met een niet officieel gemiddelde, waar moet je aan denken?
Dispensaties Over moyennegrenzen en spelsoorten
Hoe voer ik de uitslag in? Beknopte handleiding voor het invoeren van uitslag en verplaatsen van een wedstrijd in Biljartpoint
Wat houdt de dagcompetitie in? Uitleg over competitievorm, reglementen en dispensatie
Gewestelijke tussenrondes en finales Uitleg over de tussenronde, het eventuele vervolg van de competitie
Kampioensgalerij Teams Overzicht van kampioenen in de teamscompetitie van de afgelopen jaren

 

Algemeen

KNBB Friesland stelt competities in teamverband op voor de spelsoorten libre, kader, bandstoten en driebanden. De coördinatie hiervan is in handen van de competitieleider Olav Verhoef (wedstrijdleider_teams@knbb-friesland.nl). Uitslagen en standen teamcompetities zijn te volgen via www.biljartpoint.nl.


 

Van de wedstrijdleiding seizoen 2023-2024

Toegewezen dispensaties

Dispensatie spelers moyenne

Deze dispensaties dienen het doel om teams minder gauw in de problemen te brengen bij de wedstrijdopstelling. Bij de klassen B1 en C1 is het verplicht dat twee spelers een moyenne op of boven de ondergrens van de klasse hebben. Bij de overige klassen is dit 1 speler.

Dispensaties worden alleen overwogen als het moyenne van de desbetreffende speler niet meer dan 10% onder de ondergrens van de klasse zit.

Vereniging Discipline Klasse Team(s) Bondsnr. Speler Van Naar
Nostalgie Driebanden B1 Nostalgie 1 & 2 177913 Harmen Lighthart 0,424 0,441
Kâldeklets Libre C2 Kâldeklets 3 265341 Jelte Draaier 1,972 2,001
Britsum Libre C1 Britsum 246607 Nanne Toering 2,883 3,001
Krul Woudsend Libre C2 Krul Woudsend 3 234403 Frans Wolf 1.900 2.001

Overige dispensaties

Dispensaties dienen het algemene doel om teams minder gauw in de problemen te brengen bij de wedstrijdopstelling.

 • 21 november 2023 – Team Dronrijp 3 Niek Feenstra (C3) – Meer dan twee keer opstellen reservespeler “Aart Terpstra”, bondsnummer: 162315
  Dispensatie verleend voor seizoen 2023-2024 onder de volgende beperkingen:
  • Afspraak met teamleider; Wordt alleen opgesteld als het echt niet anders kan.
  • Bij een onderlinge wedstrijd tussen Dronrijp 3 en Dronrijp 4 mag Aart niet worden opgesteld bij Dronrijp 3.
  • De laatste drie wedstrijden van de competitie mag hij niet worden opgesteld bij Dronrijp 3.
  • Aart mag niet worden opgesteld bij Dronrijp 3 in het geval de Gewestelijke dan wel landelijke finales bereikt worden.
 • 25 maart 2024 – Verplaatsen wedstrijd De Smidte – De Stins 3  (B2) binnen laatste 3 speelronden van seizoen of spelen met dubbelspeler door de Smidte
  Gezien de Smidte niet een volledig team op kan stellen op de geplande speeldag 26 maart is toestemming gegeven om deze wedstrijd te verplaatsen (sterke voorkeur) of met een dubbelspeler te spelen. Alternatief is om de wedstrijd niet te spelen en partijpunten en winstpunten (36 totaal) toe te kennen aan de Stins. Gezien de Stins op 25 maart nummer 3 in de ranking staat en nog kans op het kampioenschap en/of plaatsing Gewestelijke tussenrondes/finale bestaat is dit niet wenselijk en benadeeld dit mogelijk ofwel de Stins zelf of andere teams in de competitie; Dispensatie is verleend
 • 27 maart 2024 – Team Britsum (R3 dagcompetitie) – Spelen met dubbelspeler laatste drie wedstrijden van de competitie
  Gezien de positie van Britsum in de ranking (laatste op 27 maart) wordt geacht dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor ranking, kampioenschap of andere teams; Dispensatie is verleend

Opgelegde straffen

Team/Vereniging Datum Omschrijving Afhandeling/Besluit
C3 – Dronrijp 3 Niek Feenstra 11/10/2023 Wedstrijd Dronrijp 3 Niek Feenstra – BC de Nostalgie 3. Verkeerde spelersvolgorde thuis spelend team Punten speler 3 verwijderd (-6)
B2 – BC Akkrum 1 13/02/2024 Wedstrijd BC de Bargebeck 3 – BC Akkrum 1. Speler heeft na betwisten arbitrage de wedstrijd op eigen gelegenheid verlaten. Partij niet uitgespeeld

Punten speler Akkrum verwijderd (-7) + officiële waarschuwing “onsportief gedrag” vereniging + speler.

Partij + winstpunten toegekend aan Bargebeck (+7)


 

Inschrijving teams

De secretaris van elke vereniging heeft de rechten om teams in te schrijven. Dit gebeurt online in Biljartpoint. De uiterste inschrijfdatum is 15 juni van elk jaar.

LET OP!

 • Ingeschreven teams kunnen niet meer door de secretaris gewijzigd worden. Daarvoor dient een mail naar de competitieleider (wedstrijdleider_teams@knbb-friesland.nl) gestuurd te worden.
 • Voor spelers die nog niet een officieel moyenne hebben (NO spelers) dient het aanvangsmoyenne per mail naar de competitieleider te worden gestuurd*.

*Denk daarbij om het volgende:  als het geschatte moyenne te laag is, dan direct na de eerste partij verhogen, of na de volgende partij. Anders loop de speler de kans dat na 4 partijen automatisch punten worden afgenomen. De verantwoording voor het opgegeven moyenne ligt bij de vereniging.

Aan de hand van de inschrijvingen bepaalt de competitieleider of teams in de gewenste competitie ingedeeld worden.  Voor de B1 en de C1 geldt een maximum van 13 teams.  In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur anders beslissen.  Bij meer dan 13 teams in B1 en/of C1 wordt op basis van teamgemiddelde (zie hiervoor DCR, artikel 7) bepaalt welke teams in deze klassen uitkomen.

In de andere klassen wordt gesplitst vanaf 14 teams. Je krijgt dan poule A en poule B. Hier zal geprobeerd worden om op een even aantal teams in de competities uit te komen. De competitieleider mag schuiven met teams indien dat nodig is om een evenwichtige competitie samen te stellen. Ook hier geldt, dat het teamgemiddelde dan bepalend is.  Het kan dus voorkomen dat een team (opgegeven in een bepaalde klasse) in een andere klasse gaat uitkomen.

Belangrijk:  

Communicatie dient altijd via de secretaris en via email te gebeuren.   E-mail: wedstrijdleider_teams@knbb-friesland.nl

Communicatie via app/sms is niet toegestaan en er wordt niet op gereageerd. Waarom? Omdat de mails gearchiveerd worden en het voor de competitieleider overzichtelijk blijft.

Nogmaalsdus alleen via de secretaris want dat is de persoon die on-line teams inschrijft.

Handleiding on-line inschrijven:

 1. Secretaris logt in op Biljartpoint
 2. Klik op:  Team Inschrijven
 3. Klik op:  Team inschrijven voor deelname competitie
 4. Kies uw vereniging
 5. Kies de gewenste competitie
 6. Voer naam team in. Hou de naam zo kort mogelijk. In plaats van Biljartvereniging  of Biljartcentrum  kun je beter gebruiken BV of BC.
 7. Geef de aanvangstijd in, standaard is 19:30 (avond) en 13:30 (dag). Indien aanvangstijd afwijkend is dan de gewenste tijd opgeven.
 8. Voer de teamleden in op volgorde van moyenne. (hoog – laag). Geef eventueel ook aan wie reserve is
 9.  Het vak opmerkingen kan worden gebruikt voor wensen.   Bijvoorbeeld:  Teams om en om laten spelen. Teams op dezelfde avond thuis laten spelen. Teams niet gelijk laten spelen met ander team.
 10. NO spelers, stuur mail naar de competitieleider met het gewenste/geschatte  aanvangsmoyenne.

Note:  Indien er iets fout is gegaan, dan even mailtje naar de competitieleider.

Gastteams

In de klasse A Groot spelen naast de Friese teams eventueel ook gastteams van district Zwolle.
De gastteams moet bij de eerste 3 eindigen om zich te kunnen plaatsen voor het gewest.
Het hoogst eindigende gastteam gaat dan door naar het gewest.
Dat team plaatst zich dan niet voor district Friesland, doch voor district Zwolle e.o.


 

Herziening van moyennes

Tijdens het seizoen

Na 4 wedstrijden wordt het moyenne van NO spelers automatisch herzien.
Puntencorrecties worden automatisch uitgevoerd, indien blijkt dat de speler boven het aanvangsmoyenne heeft gespeeld. Het is dus opletten voor de teamleiders.

Halverwege de competitie, 1e herziening

Wedstrijden in het eerste deel van het seizoen mogen niet over de jaarwisseling worden verplaatst.
Halverwege het seizoen (gewoonlijk voor 31 december) wordt de 1e herziening gedaan.
NO spelers die nog geen 4 wedstrijden hebben gespeeld worden niet herzien.
Herziening betekent dat nieuwe moyennes worden berekend en dat een nieuw aantal te maken caramboles wordt vastgesteld.

Na afsluiting competitie, 2e herziening

Is het seizoen beëindigd, dan worden de teams die door mogen naar de tussenrondes door de wedstrijdleider opgegeven naar het gewest.
Dit is gewoonlijk voor 1 mei. Er kunnen eventueel beslissingswedstrijden zijn, daarom wordt gepoogd de competitie uiterlijk begin april te hebben afgesloten.

Nadat alle wedstrijden gespeeld zijn, wordt een 2e herziening uitgevoerd.
NO spelers die nog geen 4 wedstrijden hebben gespeeld worden ook nu niet herzien.
De berekende actuele moyennes worden omgezet in aanvangsmoyennes voor het volgende seizoen.
Er volgt archivering door Biljartpoint.

De database van de wedstrijdleider teams, waarin alle resultaten van de spelers vanaf 2014 opgenomen zijn, wordt ge-update. Eind 2022 bestond die database uit zo’n 3000 regels.

3e herziening

Er bestaat nog een 3e herziening. Deze geldt alleen voor de teams die een tussenronde spelen en geldt alleen voor de tussenronde (deze wordt automatisch in Biljartpoint gezet in de mini-competitie van de tussenronde) en houdt in dat spelers de tussenronde moeten spelen met het hoogste gemiddelde waarmee zij het seizoen gespeeld hebben. Dus, is een speler na de 1e herziening verlaagd, dan moet deze speler in de tussenronde toch met het aanvangsmoyenne (hoogste moyenne waar speler heeft mee gespeeld van huidige seizoen) van de competitie spelen.


 

DCR – Districts Competitie Reglement

Voor  teamcompetities geldt in eerste instantie het wedstrijdreglement van de KNBB:

Wedstrijd Reglement LandsCompetitie (WRLC) 2023-2024

Districten mogen echter hun eigen aanvulling hierop maken. KNBB District Friesland heeft een eigen aanvullend wedstrijdreglement:

(Aanvullend) Districts Competitie Reglement (DCR) 2023-2024

De wedstrijden gespeeld in de teamcompetitie worden gespeeld volgens het Spel- en ArbitrageReglement (SAR 2023-2024)

Hoe komt het DCR tot stand?

Het DCR wordt door een commissie gemaakt op basis van ledenenquêtes en wat op de ALV’s ingebracht wordt. Vervolgens treedt het nieuwe DCR 21 dagen na de ALV in werking. In uitzonderlijke gevallen treedt het DCR in werking bij aanvang van het seizoen.

Aandachtspunten uit het DCR 2023-2024

Reglementen en besluiten:

 • Beurten limiet; Binnen het driebanden hanteren we een beurtenlimiet van 60 (dit was al het geval). Voor de andere klassen is er geen limiet (WRLC Art. 1.3 lid 3)
 • Niet officiële spelers; Voorheen werd het moyenne herzien na 4 wedstrijden en eventueel met terugwerkende kracht strafpunten in mindering gebracht mocht de speler 2 of meer intervallen hoger gespeeld hebben. De nieuwe regel is dat het moyenne wordt herzien na elke wedstrijd, na 4 wedstrijden wordt vastgezet en er worden geen eventuele strafpunten in mindering gebracht. (WRLC Art. 1.7 lid 2 en Art. 2.8 lid 2)
  • Voor elke wedstrijd dien je het moyenne en daarbij het interval te controleren voor de NO-spelers, deze kan aangepast zijn op basis van vorige wedstrijden
  • In het uitzonderlijk geval dat er twee wedstrijden op 1 avond worden gespeeld; Voer de uitslag van de eerste partij in Biljartpoint in voordat men aan de tweede partij begint, het moyenne en mogelijk speelvolgorde kan immers veranderd zijn voor de NO-speler(s)
 • Spelersvolgorde in team en opstelling wedstrijd (Alleen van toepassing op C1); Spelers worden niet langer opgesteld op basis van speltype (band>kader>grote hoek>kleine hoek) maar op basis van aantal te maken caramboles. (WRLC Art. 2.1 lid 2)
 • Volgorde opstelling bij spelers met gelijk interval; Wij houden aan dat het moyenne dan leidend is, dit is gelijk aan de volgorde van spelers zoals te vinden is op Biljartpoint. Wij volgen dus niet de nieuwe regel binnen het WRLC Art. 2.1 lid 2 waarbij men zelf de volgorde mag bepalen.
 • Bonuspunten regeling. Speelt de speler boven zijn eigen moyenne en boven het moyenne behorende bij ondergrens van de respectievelijke klasse, dan krijgt de speler 3 bonuspunten. Deze regel was al van toepassing in B1 en C1, vanaf nu is dit van toepassing op alle klassen. (DCR Art 8, Lid 1-d)
 • Kleding reglementen; Dit onderwerp blijft onderwerp van discussie (en verwarring). Het is goed om even de reglementen op dit punt te lezen (SAR Art. 5.10).

Aandachtspunten uit het DCR 2022-2023

Artikel 12. Reservespelers, dubbelpartij en verzetten van een wedstrijd

Reservespelers

1. Een basisspeler mag in eenzelfde spelsoort en klasse, maar in een andere poule maximaal 5 wedstrijden spelen als reservespeler.

2. Een basisspeler mag in eenzelfde spelsoort, klasse en in dezelfde poule maximaal 2 wedstrijden spelen als reservespeler.

3. In de laatste 3 wedstrijden van de competitie is een reservespeler niet toegestaan.

4. De wedstrijdleiding van het district kan in zwaarwegende gevallen, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider Competitie , van het gestelde in lid 1, 2 en 3 afwijken. Hierbij kan de wedstrijdleider Competitie het
betreffende team uitsluiten voor het kampioenschap en/of plaatsing voor het gewest.

Dubbelpartij

5. Van de twee aanwezige spelers speelt de tweede speler een dubbelpartij. Als tweede speler maakt hij zijn
reguliere aantal caramboles, als derde speler wordt hij volgens de Intervaltabel ingeschaald.

6.
In de laatste 3 wedstrijden van de competitie is het spelen van een dubbelpartij niet toegestaan.

7.
Minimaal 24 uur voor aanvang van een wedstrijd in een van de laatste 3 wedstrijden kan een schriftelijk
gemotiveerd verzoek worden gedaan bij de wedstrijdleider Competitie om af te wijken van lid 6.

Verzetten wedstrijd

8. Wedstrijden kunnen alleen worden verzet in overleg tussen beide teamleiders.
Een teamleider zorgt bij het verzetten van een wedstrijd zelf voor het invoeren van de nieuwe datum in het
systeem. Dat kan de teamleider van het thuisspelende of uitspelende team zijn. De nieuwe datum (max 14
dagen later dan de originele speeldatum) moet altijd in overleg met de teamleider van de tegenstander
afgestemd worden. De wedstrijdleider Competitie krijgt automatisch e-mail van de wijziging

9. In de laatste 3 wedstrijden van de competitie is bij het verzetten van een wedstrijd altijd goedkeuring nodig
van de wedstrijdleider Competitie . Verzetten naar een speelweek later dan de geplande week is niet
toegestaan, in uitzonderlijke gevallen beslist de wedstrijdleider Competitie . Verzetten in dezelfde speelweek
of naar een eerdere datum is wel toegestaan.


 

Hoeveel caramboles moet ik maken voor mijn team?

Op Biljartpoint (op internet) worden de uitslagen van de competitiewedstrijden door de teamleider van het team ingevoerd.
Hier zijn ook de moyenne tabellen te vinden. Ga naar de competitie waar je de moyennetabel van wilt zien en klik op Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie


 

Dispensaties

Voor het spelen in de Landscompetitie zijn minimale moyennegrenzen van toepassing (zie Districts Competitie Reglement):

Driebanden klein B1 (een ondergrens van 0,440)
Libre klein C1 (een ondergrens van 3.000)

B1 en C1: Dispensatie kan (door het bestuur) worden verleend voor het opstellen van max 2 spelers onder de moyenne-grens. Zie hiervoor de reglementen. Voor dispensatie dient dus een hele goede reden te zijn.

Teams met dispensatie-spelers kunnen niet deelnemen aan tussenrondes / gewestelijke finale / landelijke finale.

Volgens reglementen dienen er altijd minimaal 2 spelers boven de moyennegrens opgesteld te worden. Voor teams met dispensatie dient er altijd minimaal 1 speler boven de moyennegrens opgesteld te worden. Biljartpoint is zo ingesteld, dat de competitieleider geïnformeerd wordt, als 2 spelers onder de moyennegrens in dezelfde wedstrijd hebben gespeeld. Bij overtreding volgt puntenaftrek voor speler 3 en gaan eventuele partijpunten voor winst naar de tegenstander.

Voor het seizoen 2022-2023 zijn geen dispensaties verleend.

De teams moeten er dus extra op letten dat zij aan de reglementen voldoen.

C1: In deze klasse kunnen ook andere spelsoorten gespeeld worden (LGH, kader, bandstoten). Hier is geen dispensatie voor nodig.

Dispensatie Dagcompetitie

Dispensatie kan hier individueel verleend worden. Dit op basis van de reglementen dagcompetitie. Deze spelers worden bij een eventueel kampioenschap uitgesloten van verdere deelname aan tussenronde / gewestelijke finale / landelijke finale.


 

Wat is een dubbelpartij?

Dubbelpartij:  De tweede partij in eenzelfde wedstrijd van eenzelfde speler uit een team.

De laagst geplaatste speler speelt de eventuele dubbelpartij (alleen van toepassing in de districtsronde). District Friesland hanteert de Intervaltabel.

DCR: Artikel 12.

Een team mag een onbeperkt aantal dubbelpartijen spelen, behalve in de laatste drie rondes van de competitie. Dan is het spelen van een dubbelpartij niet toegestaan.

 • Van de twee aanwezige spelers speelt de tweede speler een dubbelpartij.
 • Hij speelt dan als speler 2 en OOK als speler 3
 • Als tweede speler dient het reguliere aantal caramboles te worden gemaakt. Als derde speler dient de Intervaltabel gevolgd te worden.   (zie BP bij de eigen competitie, bovenaan)

Kort gezegd:

 • Speler 1 :       te maken caramboles BP
 • Speler 2 :       te maken caramboles BP
 • Als speler 3:   te maken caramboles volgens de intervaltabel (kolom dubbel)

 

Wat is een ‘NO speler’?

NO speler: speler met een niet vastgesteld moyenne uit eerdere wedstrijden.

Zie ook:

WRLC Art. 1.7. (Vaststelling speelsterkte van een speler) en
WRLC Art. 2.9. (Wijzigingen partijlengte gedurende de districtsronde)

Om het moyenne te bepalen, wordt gekeken naar het laatste seizoen waarin tenminste 4 partijen zijn gespeeld.

Is er geen moyenne bekend, dan is de speler altijd een NO speler. De secretaris geeft bij de inschrijving voor een NO speler het aanvangsmoyenne op, via een mail naar de competitieleider. Na 4 wedstrijden wordt het aanvangsmoyenne opnieuw vastgesteld. Als het moyenne lager blijkt dan het aanvangsmoyenne, dan wordt het moyenne niet aangepast. Dat gebeurt dan wel bij de algemene herziening op de helft van de competitie.

Let op: Het kan voorkomen dat de vaststelling na 4 wedstrijden vrijwel samenvalt met de algemene herziening. Bijvoorbeeld: vrijdags de 4e partij (geen verhoging) en de zondag erna bij de algemene herziening (wel verhoging).

Een hoger algemeen moyenne wordt herzien en een herberekening gedaan van de partijen.

Het kan voorkomen dat er punten in mindering worden gebracht, als het aanvangsmoyenne van een NO speler te laag is ingeschat. Dit gebeurt automatisch. Voordat 4 partijen zijn gespeeld kan een verzoek bij de competitieleider ingediend worden om het aanvangsmoyenne te verhogen.  Dat kan puntenaftrek voorkomen.

Bij de herziening kan wel worden verhoogd.


 

Hoe voer ik de uitslag van een competitiewedstrijd in?

De teamleiders van een team en de wedstrijdleider teams kunnen uitslagen van wedstrijden in de competitie invoeren.
Via  MIJNKNBB.NL  heeft de secretaris NAW gegevens zoals email adressen opgegeven.
De secretaris geeft bij het inschrijven van een team aan wie de teamleiders zijn.   Daarmee krijgen zij rechten om uitslagen in te voeren..
De teamleider gaat naar   –>   Beheerscherm (biljartpoint.nl) en kan daar een wachtwoord aanvragen.

Heeft de teamleider via zijn email een wachtwoord gekregen, dan kan hij inloggen.  (bondsnummer / wachtwoord en organisatie (district Friesland).

Heb je ingelogd, klik dan op   INVOER UITSLAG.    Kies de wedstrijd en klik op het wijzigingssymbool.
Voer de spelers op volgorde van moyenne in en daarbij de uitslag van de partijen.
Controleer altijd met de tellijst, want deze is leidend. 
Bewaar de tellijst! Deze kan door de wedstrijdleider-teams opgevraagd worden.

Klik op aanpassen en wacht tot aangegeven is dat de uitslag ingevoerd is.
Alle teamleiders en ook de wedstrijdleider teams krijgen een email met bevestiging van de uitslag.

Is er iets niet goed gegaan, neem dan contact op met de wedstrijdleider. Alleen deze kan de uitslag aanpassen.

Voor het aanpassen van een wedstrijddatum:
Heb je ingelogd, klik dan op   INVOER UITSLAG.
Kies de wedstrijd en klik op het klik op het kalendertje,
voer nieuwe datum in en vul bij opmerkingen in waarom de wedstrijd is verplaatst.

Alle teamleiders en ook de wedstrijdleider teams krijgen een email met bevestiging van de verplaatsing.


 

Wat houdt de dagcompetitie in?

Deze competitie wordt meest door senioren gespeeld op een doordeweekse dag, op de middag. Standaard aanvangstijd is 13.30 uur. De teams spelen de wedstrijd met 4 spelers.

De bedoeling is om gewoon libre te spelen. Als uitzondering kan echter dispensatie worden verleend voor spelers die door hun hoog moyenne kader willen spelen.

In de schoolvakanties wordt veelal doorgespeeld.

seizoen 2021-2022 zijn door 6 verenigingen 10  teams ingeschreven.
seizoen 2022-2023 zijn door 6 verenigingen 10  teams ingeschreven.

Voor dubbelpartijen wordt de standaard regel gehanteerd. Omdat hier 4 spelers in een team zijn, spelen de nrs 1 en 2 hun eigen partij. De 3e speler speelt dan de dubbelpartij, waarbij deze als 3e speler zijn eigen caramboles maakt en als 4e speler de intervaltabel dient te volgen.

Wedstrijd Reglement Landscompetitie (WRLC) (2021-2022)

Wedstrijd Reglement Dagbiljarten (WRD) (2021-2022)

Ranking Dagcompetitie (pdf)


Dispensatie dagcompetitie:

Dispensatie kan individueel verleend worden. Deze spelers worden bij een eventueel kampioenschap uitgesloten van verdere deelname aan tussenronde / gewestelijke finale / landelijke finale.

 
 

 

Tussenronde en finales

De teams die bovenin eindigen in de competitie zouden in aanmerking kunnen komen voor een vervolg: de tussenronde.

Welke teams uit Friesland hiervoor in aanmerking komen wordt vastgelegd in het Algemeen afvaardigingsbeleid teams, te vinden op de website van Gewest Noord-Oost Nederland.

Teams die de voorronde spelen worden in Biljartpoint in een nieuwe (mini)competitie gezet die te vinden is onder het Gewest Noord-Oost Nederland.

Hierin staan de juiste moyennes voor het spelen van de tussenronde op basis van een herziening 3.

De tussenrondes worden ook in Biljartpoint geregistreerd, deze zijn te vinden door in Biljartpoint te wisselen van ‘KNBB District Friesland‘ naar ‘KNBB Gewest Noord-Oost Nederland‘. Zie plaatje hieronder.

 

Kampioensgalerij District Friesland

Kampioenen district Friesland Teams

2023-2024

Klasse Fries Kampioen
A-klasse Noordeling 3 (1st in ranking JanZed Steenwijk 2)
B-1  
B-2 De Rammekoppen Sumar of Cue Action
C-1  
C-2  
C-3 BC Sneek 3
Dagcompetitie (R3) Lollum Waaxens 1
Kaderkoppelcompetitie  

Kampioenen district Friesland Teams

2022-2023

Kampioenen district Friesland Teams

2021-2022

2020-2021

Competitie 2020-2021 geen kampioenen ivm covid

2019-2020

Competitie 2019-2020 geen kampioenen ivm covid

2018-2019

Klasse Fries Kampioen
A-klasse DBC Sneek 
B-1 Noorderling 5 Harlingen
B-2 Herberch fan Nijlan
C-1 Gorredijk 1
C-2 Jan Wiemers 3 Dokkum
C-3 Noorderling 8 Harlingen
Dagcompetitie (R3) Britsum 2

2017-2018

Klasse Fries Kampioen
A-klasse DBC Sneek 1
B-1 Njoy 1 Drachten
B-2 Dronrijp
C-1 Biljartschool 5
C-2 Noorderling 6 Harlingen
C-3 Nea Tocht 2
Dagcompetitie (R3) De Stins 2 Franeker

2016-2017

Klasse Fries Kampioen
A-klasse De Noorderling-2
B-1 Lollum/Waaksens-1
B-2 De Smidte Workum
C-1 Dronrijp
C-2 De Noorderling-6 Harlingen
C-3 Akkrum
Dagcompetitie (R3) De Bleek 6 Franeker

2015-2016

Klasse Fries Kampioen
A-klasse De Noorderling 3 Harlingen
B-1 DBC-Sneek 2
B-2 De Friesche Club 2 Leeuwarden
C-1 Britsum 1
C-2 De Noorderling 6 Harlingen
C-3 Jan Wiemers 4 Dokkum
Dagcompetitie (R3) De Bleek 6 Franeker

2014-2015

Klasse Fries Kampioen
A-klasse De Friesche Club 8 Leeuwarden
B-1 N-Joy 1 Drachten
B-2 De Friesche Club 2 Leeuwarden
C-1 De Bleek 1 Franeker
C-2 Jan Wiemers 3 Dokkum
C-3 Jan Wiemers 4 Dokkum
Dagcompetitie (R3) De Bleek 6 Franeker

2013-2014

Klasse Fries Kampioen
A-klasse De Friesche Club 4
B-1 Bierling & De Schepper 2
B-2 BC Harlingen 8
C-1 Dronrijp 1
C-2 De Friesche Club 3 Leeuwarden
C-3 BC Lekkum 1
Dagcompetitie (R3) De Bleek 4 Franeker

2012-2013

Klasse Fries Kampioen
A-klasse BC Harlingen 10
B-1 N-Joy 1 Drachten
B-2 N-Joy 2 Drachten
C-1 De Bleek 2 Franeker
C-2 Spider 1 Balk
C-3 BC Lekkum
Dagcompetitie (R3) De Bleek 6 Franeker