Skip to main content

Welkom op de site voor de Friesche biljarters.

We hopen door middel van onze website niet alleen onze leden op de hoogte te houden van activiteiten binnen het District, maar ook voor “buitenstaanders” een bron van informatie te kunnen zijn.

Het District Friesland valt onder de KNBB en daarbinnen onder KVC (KNBB Vereniging Carambole). Wij proberen zoveel mogelijk de belangen van onze leden/verenigingen te behartigen. Daarbij stellen wij competities in teamverband op voor libre en voor driebanden. De wedstrijdplanning en uitslagen zijn te volgen via www.biljartpoint.nl

Ook worden wedstrijden door verenigingen georganiseerd in het kader van Persoonlijke Kampioenschappen. Hierbij spelen een gelimiteerd aantal spelers individueel in verschillende klassen.

TER INFO!!!

Heeft u een mailadres eindigend op @LIVE @ HOTMAIL @OUTLOOK en wilt u mail van de wedstrijdleiders PK’s en Teams ontvangen? Zorg er dan voor dat u regelmatig in uw “ongewenste mail” of “spam” box kijkt.

Account aanmaken voor deze site!

Een account aanmaken voor deze site is mogelijk,  u krijgt echter alleen toegang tot beveiligde pagina’s als Voorzitter, Secretaris of Wedstrijdleider van een Vereniging aangesloten bij KNBB District Friesland.
Arbiters, lid van Arbitervereniging Friesland, kunnen ook een account aanmaken.
Aanvragen voor een account worden gecontroleerd, bent u geen bestuurslid of arbiter dan zal uw account worden verwijderd!