Welkom op de site voor de friese biljarters.

Op deze site vind je veel informatie mbt  biljarten, zoals Competitie en PK’s in Friesland.

Corona heeft enorm veel invloed op onze samenleving en dus ook op het biljarten.

Het bestuur van de KNBB District Friesland volgt het besluit van de KNBB om alle wedstrijden (PK en teams) af te gelasten tot 1 januari 2021.

De competities zijn hierop intussen aangepast.

Voor de laatste informatie mbt corona, die voor ons als biljarters van belang is:   zie https://www.knbb-friesland.nl/corona/

Op de site van de KNBB staat meer informatie. ==> www.knbb.nl

Wanneer er eerder aanleiding voor is zullen wij weer berichten. Zo niet wachten we de eerstvolgende persconferentie af.

Voor nu wensen wij iedereen veel gezondheid toe, pas goed op jezelf en denk om medemens.

Met sportgroeten,

Bestuur District Friesland,

Jogchum van der Gaast, voorzitter.

Op de site van de KNBB staat meer informatie. ==> www.knbb.nl

De KNBB heeft een (Concept) protocol opgesteld ==> Protocol KNBB “verantwoord biljarten”

TER INFO!!!

Heeft u een mailadres eindigend op @LIVE @ HOTMAIL @OUTLOOK en wilt u mail van de wedstrijdleiders PK’s en Teams ontvangen? Zorg er dan voor dat u regelmatig in uw “ongewenste mail” of “spam” box kijkt.

Account aanmaken voor deze site!

Een account aanmaken voor deze site is mogelijk, alleen u krijgt alleen toegang tot beveiligde pagina’s als Voorzitter, Secretaris of Wedstrijdleider van een Vereniging aangesloten bij KNBB District Friesland.
Arbiters, lid van Arbitervereniging Friesland, kunnen ook een account aanmaken.
Aanvragen voor een account worden gecontroleerd, bent u geen bestuurslid of arbiter dan zal uw account worden verwijderd!