Welkom op de site voor de friese biljarters.

Op deze site vind je veel informatie mbt  biljarten, zoals Competitie en PK’s in Friesland.

Onze competitie valt onder:  KNBB Vereniging Carambole (KVC)

Op 28 december 2020 is door het KVC het volgende meegedeeld:

Besluit bestuur KVC: wedstrijden in Landscompetitie en imperatieve en districtsoverstijgende persoonlijke kampioenschappen voor dit seizoen niet meer gespeeld.

In al deze klassen en spelsoorten worden dus geen gewestelijke en nationale kampioenschappen gespeeld. Ook de Landsfinale in Sportcentrum Merwestein in Nieuwegein komt te vervallen.

Het volledige besluit:
https://www.carambole.nl/nieuws/besluiten-kvc-over-gewestelijknkslandsfi…

Het bestuur van de KNBB District Friesland volgt de besluiten van Kabinet en KNBB.

8 maart 2021.  Voor de sectie driebanden (hoogste niveau) worden de competities stopgezet en niet meer uitgespeeld. De verwachting is dat voor KVC (onze sectie) dat ook gaat gebeuren.   Alle niet gespeelde wedstrijden in onze competities zullen dan worden verwijderd.

Zodra er meer nieuws bekend wordt, zullen we weer berichten.

Pas goed op jezelf en medemens.

Met sportgroeten,

Bestuur District Friesland,

Jogchum van der Gaast, voorzitter.

Op de site van de KNBB staat meer informatie. ==> www.knbb.nl

Voor de informatie mbt corona, die voor ons  biljarters van belang is:   zie https://www.knbb-friesland.nl/corona/

De KNBB heeft een (Concept) protocol opgesteld ==> Protocol KNBB “verantwoord biljarten”

TER INFO!!!

Heeft u een mailadres eindigend op @LIVE @ HOTMAIL @OUTLOOK en wilt u mail van de wedstrijdleiders PK’s en Teams ontvangen? Zorg er dan voor dat u regelmatig in uw “ongewenste mail” of “spam” box kijkt.

Account aanmaken voor deze site!

Een account aanmaken voor deze site is mogelijk, alleen u krijgt alleen toegang tot beveiligde pagina’s als Voorzitter, Secretaris of Wedstrijdleider van een Vereniging aangesloten bij KNBB District Friesland.
Arbiters, lid van Arbitervereniging Friesland, kunnen ook een account aanmaken.
Aanvragen voor een account worden gecontroleerd, bent u geen bestuurslid of arbiter dan zal uw account worden verwijderd!