Stopzetten competitie en PK wedstrijden

Het coronavirus heeft de wereld nog steeds in zijn greep. Afgelopen woensdag 13  oktober heeft dat geleid tot nieuwe landelijke, aanvullende maatregelen van ons kabinet. Voor onze biljartsport heeft dit ook verdere gevolgen. De horeca die dicht moet en geen amateur teamsporten boven de 18 jaar.

Het bestuur van de KNBB District Friesland volgt het besluit van de KNBB om alle wedstrijden (persoonlijk en teams) op te schorten tot 10 november 2020.

De komende weken zal moeten worden bekeken of de gestelde maatregelen effect hebben en deze gehandhaafd, verscherpt of versoepeld worden. Daarover zal het kabinet uitsluitsel geven en wij zullen daar op inspelen.

Wanneer er eerder aanleiding voor is zullen wij weer berichten. Zo niet wachten we de eerstvolgende persconferentie af.

Voor nu wensen wij iedereen veel gezondheid toe, pas goed op jezelf en denk om medemens.

Met sportgroeten,

Bestuur District Friesland,

Jogchum van der Gaast, voorzitter.

Op de site van de KNBB staat meer informatie. ==> www.knbb.nl

De KNBB heeft een (Concept) protocol opgesteld ==> Protocol KNBB “verantwoord biljarten”

TER INFO!!!

Heeft u een mailadres eindigend op @LIVE @ HOTMAIL @OUTLOOK en wilt u mail van de wedstrijdleiders PK’s en Teams ontvangen? Zorg er dan voor dat u regelmatig in uw “ongewenste mail” of “spam” box kijkt.

Account aanmaken voor deze site!

Een account aanmaken voor deze site is mogelijk, alleen u krijgt alleen toegang tot beveiligde pagina’s als Voorzitter, Secretaris of Wedstrijdleider van een Vereniging aangesloten bij KNBB District Friesland.
Arbiters, lid van Arbitervereniging Friesland, kunnen ook een account aanmaken.
Aanvragen voor een account worden gecontroleerd, bent u geen bestuurslid of arbiter dan zal uw account worden verwijderd!