Welkom op de site voor de Friesche biljarters.

Op deze site vind je veel informatie mbt  biljarten, zoals Competitie en PK’s in Friesland.

Onze competitie valt onder:  KNBB Vereniging Carambole (KVC)

Het bestuur van de KNBB District Friesland volgt de besluiten van Kabinet en KNBB/KVC.

Het bestuur van District Friesland  heeft besloten om het seizoen 2020-2021 als niet gespeeld te beschouwen.

Met het stilleggen van de competitie 2020-2021 als gevolg van de corona pandemie en het volledig stopzetten daarvan, komt de vraag wat er met de contributies etc. gaat gebeuren. De Competitie en PK wedstrijden waren immers al gestart.

De Contributies worden door  penningmeesters van KNBB en de districten apart geïnd.

1.   KNBB int de contributie van de leden rechtstreeks bij de aangesloten verenigingen.  Het is aan de KNBB hoe zij met de contributie
omgaan. Zodra wij daar meer over weten, dan wordt die informatie met jullie gedeeld.

2.  District Friesland int de contributie bij de verenigingen voor  deelname aan PK en teamcompetitie, alsmede het lidmaatschap voor het
district Friesland. In de laatste vergadering heeft het bestuur besloten om contributie voor PK en teams NIET te innen, ondanks dat voor PK en teams al wedstrijden gespeeld waren. Ook de contributie voor lidmaatschap bij District Friesland wordt voor het afgelopen seizoen NIET geïnd.

 

Wij hopen dat de situatie rond het corona virus deze zomer snel zal verbeteren, zodat wij  de competitie  en PK weer normaal kunnen starten.

Blijf gezond, pas goed op jezelf en de medemens.

Bestuur District Friesland,

Jogchum van der Gaast, voorzitter.

Op de site van de KNBB staat meer informatie. ==> www.knbb.nl

Voor de informatie mbt corona, die voor ons  biljarters van belang is:   zie https://www.knbb-friesland.nl/corona/

De KNBB heeft een (Concept) protocol opgesteld ==> Protocol KNBB “verantwoord biljarten”

TER INFO!!!

Heeft u een mailadres eindigend op @LIVE @ HOTMAIL @OUTLOOK en wilt u mail van de wedstrijdleiders PK’s en Teams ontvangen? Zorg er dan voor dat u regelmatig in uw “ongewenste mail” of “spam” box kijkt.

Account aanmaken voor deze site!

Een account aanmaken voor deze site is mogelijk, alleen u krijgt alleen toegang tot beveiligde pagina’s als Voorzitter, Secretaris of Wedstrijdleider van een Vereniging aangesloten bij KNBB District Friesland.
Arbiters, lid van Arbitervereniging Friesland, kunnen ook een account aanmaken.
Aanvragen voor een account worden gecontroleerd, bent u geen bestuurslid of arbiter dan zal uw account worden verwijderd!