Om de verspreiding van het virus te beperken, is het erg belangrijk dat iedereen de basisregels blijft volgen. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Blijf daarom de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus volgen. Ook als u al gevaccineerd bent. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie.

visueel overzicht basisregels tegen corona.

Nieuws

27-11-2021:      Gevolgen kabinetsmaatregelen.

Van de KNBB hebben wij vernomen, dat de Avondcompetitities en PK wedstrijden worden stilgelegd tot 19 december 2021.

Derhalve kunnen er geen wedstrijden worden gespeeld.  Voor onze Avondcompetities betekent dit dat er dit jaar geen wedstrijden meer gespeeld worden.

Alleen de Dagcompetitie kan voorlopig doorgang vinden. De locaties waar gespeeld wordt dienen uiterlijk 17:00 uur te zijn gesloten.

In geval dat er nieuwe datum moet worden vastgesteld, dan kunnen de teamleiders dit in onderling overleg regelen en in BP aanpassen.

 

Voor de betreffende competities is BP tijdelijk geblokkeerd, zodat er geen datums kunnen worden aangepast. Zodra duidelijk is, hoe het verder zal gaan, zullen de secretarissen en teamleiders geïnformeerd worden.   Alle wedstrijden blijven voorlopig in BP staan.

Bij de volgende persconferentie van het kabinet zullen wij bekijken hoe verder.

Zijn er vragen, dan kun je contact opnemen met Jogchum v.d. Gaast / Gerard Ketelaar / Louis Stockmann.

mvrgr

Bestuur District Friesland