Gewest – Tussenrondes en Finales

06-05-2022:

Verenigingen en locaties voor de Gewestelijke tussenrondes in Friesland:  klik –> hier
Voor link naar  adressen locaties klik –>  adressen locaties
Voor de Tussenrondes en Finales op Biljartpoint:   klik  –> hier
 • Er zijn maximaal 3 teams per tussenronde.
 • Uitnodigingen worden niet door de organiserende verenigingen gestuurd.
 • De teams/wedstrijdleiders worden door de competitieleiders van de districten van informatie voorzien.
 • Er geldt geen vergoeding voor de organisatie bij tussenrondes.
 • Deelnemende teams dienen zelf voor tellers/schrijvers te zorgen.
 • Er zijn geen herinneringtsekens zoals medailles.
 • Het aantal te maken caramboles wordt door de KNBB/BP vastgesteld op basis van de moyennetabel van de KNBB.
 • De wedstrijdleider krijgen enkele dagen voor de speeldagen inlogcodes voor het invoeren van de uitslagen in Biljartpoint.
 • Dat invoeren gebeurt op de zelfde manier als bij de reguliere competitie.
 • Het aantal teams van de districten wat in elke poule deelneemt: klik –> hier
 • Welke teams dat zijn: klik  –> hier

Informatie / Regels:

Aanvangstijd is 11:00 uur.     ruim op tijd aanwezig zijn.!!

Een team speelt totaal 2 wedstrijden (6 partijen) en er wordt gespeeld om:

1. matchpunten, 2. partijpunten, 3. percentage (team met meeste partijpunten krijgt 2 matchpunten). Er is geen extra partijpunt!
U mag spelen in een wisselende samenstelling, voor aanvang opgeven aan de wedstrijdleiding en rekening houden met het wedstrijdrooster.

Als het toernooi eenmaal is begonnen mag er geen teamwijziging meer worden doorgevoerd.

Als u met uw team rouleert, betekent dat, dat er spelers zijn die minder wedstrijden spelen, hiervoor heeft u zelf gekozen. Houdt wel rekening met het wedstrijdschema.

Het schema wordt niet veranderd t.b.v. roulerende teams.

Schema staat vast!

Het spelen van een dubbelpartij is onder geen beding toegestaan.
Alleen de opgegeven spelers mogen meespelen.
Denkt u aan de voorgeschreven biljartkleding.
Er wordt op 2 biljarts gespeeld.
Arbitreren (tussenronde) en schrijven dient u zelf te verzorgen, dus neem als het kan schrijvers en/ of arbiters mee.

Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNBB, deze regels liggen vast en kunnen nooit een onderwerp van discussie zijn.

De opgegeven spelers moeten een officieel teammoyenne hebben en moet minimaal 4 wedstrijden in de districtscompetitie hebben gespeeld in het seizoen.

Een reserve in een deelnemend team mag dus meedoen indien die speler minimaal 4 wedstrijden heeft gespeeld in dezelfde klasse.

Dat kan dus deels in een andere team geweest zijn.

Als een speler in een kleur staat in Biljartpoint dan dient u dit vóóraf op te lossen.
Op de wedstrijddagen wordt niets veranderd in Biljartpoint.

 • Als een bekende speler die minimaal 4 wedstrijden gespeeld heeft is speelgerechtigd, het huidig moyenne is gelijk of wordt gelijk gemaakt aan startmoyenne van sept 2021 en speler staat in het groen.
 • Als een nieuwe speler die minimaal 4 wedstrijden gespeeld heeft en het meetpunt na 4 wedstrijden is hoger dan aanvangsmoyenne, dan wordt het huidig moyenne vervangen door meetpunt na 4 wedstrijden. Speler is dus speelgerechtigd en staat in het groen.
 • Als een nieuwe speler minimaal 4 wedstrijden gespeeld heeft en het meetpunt na 4 wedstrijden is lager dan aanvangsmoyenne, dan wordt het huidig moyenne vervangen door aanvang moyenne. Speler is dus speelgerechtigd en staat in het groen.
 • Alle overige spelers zijn niet speelgerechtigd en staan in het rood.

Wedstrijdrooster:

2 tafels; 3 teams a 3 spelers

Tafel 1      Tafel 2
1 A1-B1     B2-C2
2 C3-A3
3 A2-B2     B1-C1
4 C2-A2     A3-B3
5 B3-C3     C1-A1

Voor de C1 geldt een ander rooster  (mits op 3 biljarts wordt gespeeld).

Ook geldt dat er voldoende spelers/ arbiters moeten zijn om te arbitreren/ schrijven.

3 tafels; 3 teams a 3 spelers

Tafel 1    Tafel 2       Tafel 3

1   A1-B1    B2-C2     C3-A3

2   B3-C3    C1-A1     A2-B2

3   C2-A2    A3-B3    B1-C1


20-01-2022:     Het gewest NO heeft de volgende data vastgesteld voor de tussenrondes van het Gewest en de Finale voor C3.

Onderstaande verenigingen zullen de organisatie op zich nemen.      

 • 21 mei 2022   Gewestelijke tussenronde B1     Organisatie:   Joy / Cue Action – Drachten
 • 21 mei 2022   Gewestelijke tussenronde B2     Organisatie:  DBC   Sneek
 • 21 mei 2022   Gewestelijke tussenronde C1     Organisatie:  BC Gorredijk  – Gorredijk
 • 21 mei 2022   Gewestelijke tussenronde C2     Organisatie:  Jan Wiemers  – Dokkum
 • 22 mei 2022   Gewestelijke tussenronde A       Organisatie:  Friesche Club Leeuwarden  

Gewestelijke finales

 • 28 mei 2022  Gewestelijke FINALE C3        Organisatie   Biljartschool  – Sneek
 • 28-mei-2022  Gewestelijke finales B en C klassen
 • 29-mei-2022  Gewestelijke finales A en dames klassen

De kampioenen van de gewestelijke finales gaan door naar het NK in Nieuwegein.

Info NK Nieuwegein:

Arbitrage
De uitbreiding van het aantal teams legt uiteraard een grotere druk op de arbitrage. Om die reden zijn de teams met
ingang van deze editie verplicht één arbiter en één schrijver mee te nemen (in plaats van voorheen twee schrijvers).
Voor de schrijvers is clubtenue gewenst maar zeker niet verplicht. De arbiter dient te zijn gekleed in de gebruikelijke
zwarte pantalon. Nieuw dit jaar voor alle arbiters is dat door de KNBB een polo ter beschikking gesteld wordt om de
arbiters ook een uniforme en eigentijdse uitstraling te geven welke passend is bij het toernooi. Alle door de KNBB
uitgenodigde arbiters zullen hiervan worden voorzien.

 • Speeldagen
  Het belangrijkste voor de deelnemers is uiteraard de vraag: wanneer moet ik spelen? Het definitieve speelschema
  ziet er als volgt uit:
  Donderdag 30 juni:     PK Dagbiljart Libre, Driebanden, Bandstoten
  Vrijdag 1 juli:                C3
  Zaterdag 2 juli:             A, B1, C1
  Zondag 3 juli:               C4
  Dinsdag 5 juli:              Dagcompetitie Driebanden
  Donderdag 7 juli:         Dagcompetitie Libre
  Vrijdag 8 juli:                C2
  zaterdag 9juli:              B2
  zondag 10 juli:              Damesbeker

 

Homepage Gewest