Avondcompetitie

Gastteams

In de klasse A Groot spelen 6 teams van district Friesland met gastteams van district Zwolle. Een van die gastteams moet dan bij de eerste 3 eindigen om zich te kunnen plaatsen voor het gewest. Dat team plaatst zich dan niet voor district Friesland, doch voor district Zwolle eo. Komen beide gastteams bij de eerste 3, dan gaat de hoogst eindigende door naar het gewest.

Het hoogst eindigende Friesche team plaatst zich voor gewest.

DCR (Districts Competitie Reglement)

Volgens reglement treedt het nieuwe DCR in werking 21 dagen na de ALV.
In uitzonderlijke gevallen treedt het DCR in werking bij aanvang van het seizoen.

Maximaal 60 beurten bij 3B.

Bij driebanden (A1 Groot, B1 en B2) geldt  miv seizoen 2020-2021 een maximum van 60 beurten.

UITLEG:

Zijn de 60 beurten voor speler 1 bereikt, dan krijgt speler 2 de gelijkmakende beurt. Opzetten dus. Heeft een van beide het aantal caramboles behaald in de 60e beurt, dan heeft die speler uiteraard gewonnen. Hebben beide spelers, in de 60e beurt, hun te maken caramboles behaald, dan is het remise.

Uitleg puntentelling:

Indien beide spelers hun behaalde caramboles niet hebben behaald, geldt de procentuele puntentelling. Er zijn geen wedstrijdpunten voor winst of moyenne. Alleen de punten voor de behaalde caramboles.

Bijvoorbeeld:

Indien beide spelers 20 caramboles moesten maken: speler 1 heeft 18, speler 2 heeft 14, dan gelden geen winstpunten voor de partij. Immers beide spelers hebben hun partij niet afgemaakt. Zij krijgen dan alleen de partijpunten voor behaalde caramboles.
18 caramboles is dan 9 punten, 14 caramboles is dan 7 punten.

Aanvang Competitie

Het ligt in de bedoeling om de eerste week van september te starten met de competitie. Voor de dagcompetitie is dat eind september.

De planning zal hierop gestemd worden.

Bij het plannen van de competitie zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met voorrondes PK (libre en driebanden), zodat er minder wedstrijdverplaatsingen zullen zijn. Zie hiervoor de weekplanner bij   tab –>  Formulieren.

Reglementen en interval

Regelementen en interval

Biljartpoint teams KNBB District Friesland