Skip to main content

(Aanvullend) Districts Competitie Reglement (DCR)

Het DCR (District Competitie Reglement) is een aanvulling op het landelijke reglement voor Teams, WRLC (Wedstrijd Reglement LandsCompetitie genoemd. Het DCR geeft districten de mogelijkheid om de regels een beetje te fine-tunen naar wat het district belangrijk vindt. Het DCR vervalt na einde van de reguliere competitie. Vanaf de tussenronde tot het NK geldt dan alleen het WRLC nog.

Het is dus voor alle spelers die in teamverband spelen nuttig om kennis te nemen van dit reglement.