Skip to main content

District Friesland heeft arbiterskorps kunnen uitbreiden met 6 arbiters-2.

Vlnr: Hennie van Dijk, Wim Schmitz, Pier Zwerver, Gerard Ketelaar, Henk Fokkema, Jan
Rozendal, Frank Altena, Erwin van Wier, Rob Lorier.

Het betreft hier een nieuw soort opleiding waarbij de cursussen arbiter-1 en arbiter-2 zijn
gecombineerd in één opleiding. Deze combi-cursus duurt 8 dagen en staat open voor nieuwe
arbiters en arbiters-1 die willen doorstromen naar arbiter-2
Op 14 oktober was de eerste lesdag en vervolgens elke zaterdag daarna. Op 9 december werd
examen afgenomen door bonds-examinator Wim Schmitz.
Docent Hennie van Dijk was tevreden en opgelucht dat alle 6 kandidaten geslaagd waren.
Met dank aan de prettige medewerking en verzorging van Biljartcentrum Sneek en BV De
Stins uit Franeker. Hierbij ook een woord van dank aan arbiter coördinator Jan Rozendal die
de bonds-docent tijdens de cursus ondersteunde en alle randmaatregelen verzorgde.