Skip to main content

Waar binnen driebanden A-Groot, B1 en Libre C3 en de Dag competitie de strijd reeds gestreden is, is het bij driebanden B2 en Libre C2 en C1 nog behoorlijk spannend wie zich kampioen mag noemen dit seizoen.

In Driebanden B2 strijden nog vier teams voor de winst en Libre C2 in totaal zelfs nog 6 teams. Dit kan dus nog alle kanten op.

In C1 wordt deze woensdag in Workum onderling tussen BC Gorredijk 3 (huidige nummer 1) en BV Noardeinde Workum (huidige nummer 2) de strijd beslecht in de droomfinale wie zich kampioen mag noemen.

Winnaars;

  • Driebanden A-Groot; Land Transport
  • Driebanden B1; BC De Bargebeck 1
  • Libre C3; BV Lekkum
  • Dag competitie; BV De Stins 1

Gastteams

In de klasse A Groot spelen naast de Friese teams eventueel ook gastteams van district Zwolle.
De gastteams moet bij de eerste 3 eindigen om zich te kunnen plaatsen voor het gewest.
Het hoogst eindigende gastteam gaat dan door naar het gewest.
Dat team plaatst zich dan niet voor district Friesland, doch voor district Zwolle e.o.

Het hoogst eindigende Friese team plaatst zich voor gewest.

DCR (Districts Competitie Reglement)

Volgens reglement treedt het nieuwe DCR in werking 21 dagen na de ALV.
In uitzonderlijke gevallen treedt het DCR in werking bij aanvang van het seizoen.

Maximaal 60 beurten bij 3B.

Bij driebanden (A1 Groot, B1 en B2) geldt  miv seizoen 2020-2021 een maximum van 60 beurten.

UITLEG:
Zijn de 60 beurten voor speler 1 bereikt, dan krijgt speler 2 de gelijkmakende beurt. Opzetten dus. Heeft een van beide het aantal caramboles behaald in de 60e beurt, dan heeft die speler uiteraard gewonnen. Hebben beide spelers, in de 60e beurt, hun te maken caramboles behaald, dan is het remise.

Uitleg puntentelling:
Indien beide spelers hun behaalde caramboles niet hebben behaald, geldt de procentuele puntentelling. Er zijn geen wedstrijdpunten voor winst of moyenne. Alleen de punten voor de behaalde caramboles.

Bijvoorbeeld:
Indien beide spelers 20 caramboles moesten maken: speler 1 heeft 18, speler 2 heeft 14, dan gelden geen partijpunten.Immers beide spelers hebben hun partij niet afgemaakt. Zij krijgen dan alleen de punten voor behaalde caramboles.  18 caramboles is 9 punten, 14 caramboles is 7 punten.

Aanvang Competitie

Het ligt in de bedoeling om de eerste week van september te starten met de competitie.

De planning zal hierop afgestemd worden.

Bij het plannen van de competitie zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met voorrondes PK (libre en driebanden), zodat er minder wedstrijdverplaatsingen zullen zijn. Zie hiervoor de weekplanner bij   tab –>  Formulieren.

Reglementen en interval

Regelementen en interval

Biljartpoint teams KNBB District Friesland