Skip to main content

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Tijdens de ALV op 8-9-2021 in St. Nicolaasga is de vergadering akkoord gegaan om de statuten, die dateren uit 1997, te gaan wijzigen. In de maanden daarna is door het bestuur veel werk verricht om de statuten aan te passen met de modelstatuten van de KNBB als basis.
4 Weken voor de ALV  zijn de -door notariskantoor Savenije in Heerenveen- goedgekeurde Statuten aangeboden aan de verenigingen onder District Friesland.
Tijdens de ALV (19 mei 2022 te Gaastmeer) zijn de Statuten unaniem door de vergadering aangenomen.
Tevens zijn de Huishoudelijke Reglementen   (ook wel aanvullende reglementen genoemd) unaniem door de vergadering aangenomen.
Op 25 mei 2022 heeft een delegatie van het District een bezoek gebracht aan het kantoor van de notaris te Heerenveen om de akte te passeren.

Met ingang van 26-mei-2022 zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (Aanvullende Reglement) in werking getreden.

Links:         Statuten        en      Huishoudelijk Reglement