STATUTEN

De statuten van District Friesland vind je hier.

Tijdens de ALV op 8-9-2021 in St. Nicolaasga is de vergadering akkoord gegaan om de statuten, die dateren uit 1997, te gaan wijzigen.

Minimaal 4 weken voor de volgende ALV zullen de nieuwe statuten gedeeld worden met de verenigingen onder District Friesland. Deze zullen dan ter stemming op de ALV gebracht worden.