NIEUW!!! Poule ind. Drieb.Gr. 3e kl. Pouleindeling Drieb. Hfd.kl. Poule indeling Kader 38/2 4e kl. Poule indelingen Bandstoten Poule indelingen Libre
Beste mensen Het is alweer meer dan 25 jaar geleden dat Sies Ynema wedstrijdleider van de PK’s en competitie was. Sies was een clubgenoot van mij bij biljart club ANJO in Sint Annaparochie en wilde zijn functie overdragen aan een ander. Omdat ik niet meer een volledige baan meer had, leek het mij een mooie tijdvulling, niet wetende wat het allemaal inhield,  want het zou niet zoveel werk zijn……………..!!!! Na een gesprek met Piet Postma, toen voorzitter van ANJO en het district, en Ynema ben ik wedstrijdleider PK geworden. De wl-competitie werd toen Arjen Miedema uit Franeker. Computers werden toen nog niet gebruikt, dus alles ging met pen en papier en per post. Poule-indelingen maken, formulieren naar de verenigingen, uitslagen verwerken,  daarna uittypen en weer versturen naar de clubs. Samen met de secretaris Arjen Hofstra heb ik heel wat uren aan tafel gezeten, om het “vak” te leren. Toen de computer werd gebruikt, eerst met MS-DOS, , moesten we zelf een programma aanschaffen. Toch was het een hele verbetering en het ging veel sneller. De KNBB beloofde toen een programma wat door alle districten gebruikt kon worden. Helaas, het is er tot vandaag  de dag nog steeds niet……. later Windows, wat veel gebruiksvriendelijker was. Nu gaat alles per e-mail. Na 25 jaar wedstrijdleider PK’s, 4 voorzitters, 5 secretarissen, 3 penningmeesters en 4 wedstrijdleiders competitie, het district zien groeien van 18 naar 34 verenigingen, heb ik bestuurlijk afscheid genomen van het district. Dank voor de prettige samenwerking en het vertrouwen van de clubs. Ik zie jullie ongetwijfeld, of in jullie vereniging, of aan de biljarttafel. Een heel sportief nieuw seizoen gewenst en Gerard veel succes. Met vriendelijke groet                                                                                       Johannes Miedema

Welkom

BELANGRIJKE INFO OVER MOYENNEGRENZEN!!! Beste wedstrijdleiders van districten en gewesten,   Omdat eventuele reglementswijzigingen pas per 1 augustus 2017 zullen worden gepubliceerd begrijpen wij dat diverse districten heel graag op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen op het gebied van PK wedstrijden omdat diverse districten al vooruitlopend op 2017/2018 diverse PK wedstrijden  laten verspelen.   Libre klein 5e klasse Besloten is dat deze klasse per 2017/2018 gaat lopen tot 1.20 (voorheen 1.25). Aanpassing moyenneberekening, zie ***   Libre klein 4e klasse Besloten is dat deze klasse per 2017/2018 gaat beginnen bij 1.20 (voorheen 1.25).   Berekening algemeen gemiddelde Voor zowel libre klein dames intervalklasse,  libre klein 5e klasse als alle PK wedstrijden Dagbiljarten zal  het voortschrijdend gemiddelde anders bepaald gaan worden per 2017/2018. Er worden geen fictieve partijen meer toegevoegd maar er gaat gerekend worden met de som van de gespeelde alg. gem. gedeeld door het aantal gespeelde onderdelen. De te gebruiken programmatuur en handleiding zal hierop worden aangepast.
District Friesland
© knbb-district-friesland
KNBB
Beste mensen Het is alweer meer dan 25 jaar geleden dat Sies Ynema wedstrijdleider van de PK’s en competitie was. Sies was een clubgenoot van mij bij biljart club ANJO in Sint Annaparochie en wilde zijn functie overdragen aan een ander. Omdat ik niet meer een volledige baan meer had, leek het mij een mooie tijdvulling, niet wetende wat het allemaal inhield,  want het zou niet zoveel werk zijn……………..!!!! Na een gesprek met Piet Postma, toen voorzitter van ANJO en het district, en Ynema ben ik wedstrijdleider PK geworden. De wl-competitie werd toen Arjen Miedema uit Franeker. Computers werden toen nog niet gebruikt, dus alles ging met pen en papier en per post. Poule-indelingen maken, formulieren naar de verenigingen, uitslagen verwerken,  daarna uittypen en weer versturen naar de clubs. Samen met de secretaris Arjen Hofstra heb ik heel wat uren aan tafel gezeten, om het “vak” te leren. Toen de computer werd gebruikt, eerst met MS-DOS, , moesten we zelf een programma aanschaffen. Toch was het een hele verbetering en het ging veel sneller. De KNBB beloofde toen een programma wat door alle districten gebruikt kon worden. Helaas, het is er tot vandaag  de dag nog steeds niet……. later Windows, wat veel gebruiksvriendelijker was. Nu gaat alles per e-mail. Na 25 jaar wedstrijdleider PK’s, 4 voorzitters, 5 secretarissen, 3 penningmeesters en 4 wedstrijdleiders competitie, het district zien groeien van 18 naar 34 verenigingen, heb ik bestuurlijk afscheid genomen van het district. Dank voor de prettige samenwerking en het vertrouwen van de clubs. Ik zie jullie ongetwijfeld, of in jullie vereniging, of aan de biljarttafel. Een heel sportief nieuw seizoen gewenst en Gerard veel succes. Met vriendelijke groet                                                                                       Johannes Miedema

Welkom

BELANGRIJKE INFO OVER MOYENNEGRENZEN!!! Beste wedstrijdleiders van districten en gewesten,   Omdat eventuele reglementswijzigingen pas per 1 augustus 2017 zullen worden gepubliceerd begrijpen wij dat diverse districten heel graag op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen op het gebied van PK wedstrijden omdat diverse districten al vooruitlopend op 2017/2018 diverse PK wedstrijden  laten verspelen.   Libre klein 5e klasse Besloten is dat deze klasse per 2017/2018 gaat lopen tot 1.20 (voorheen 1.25). Aanpassing moyenneberekening, zie ***   Libre klein 4e klasse Besloten is dat deze klasse per 2017/2018 gaat beginnen bij 1.20 (voorheen 1.25).   Berekening algemeen gemiddelde Voor zowel libre klein dames intervalklasse,  libre klein 5e klasse als alle PK wedstrijden Dagbiljarten zal  het voortschrijdend gemiddelde anders bepaald gaan worden per 2017/2018. Er worden geen fictieve partijen meer toegevoegd maar er gaat gerekend worden met de som van de gespeelde alg. gem. gedeeld door het aantal gespeelde onderdelen. De te gebruiken programmatuur en handleiding zal hierop worden aangepast.
District Friesland
© knbb-friesland
KNBB