Skip to main content

VERENIGINGEN

 1. 10482       de Noordeling, Kanaalweg 14 8861 KE Harlingen
 2. 10484       De Friesche Club, Ruiterskwartier 57, 8911 BP Leeuwarden
 3. 10487       Dronrijp, Café de Posthoorn, Brêgebuorren 10, 9035 AR Dronrijp
 4. 10782       Rondom Speellokaal, De Bogt fan Gunee, Vijverstraat 1, 8801 TT Franeker
 5. 12290       Pieter Stuyvesant, Sportcentrum, Grindweg 124, 8471 EM Wolvega
 6. 12384       Jan Wiemers, Sportcafe Dokkum, Legeweg 33, 9191 MB Dokkum
 7. 12452       Cue Action, Clublokaal Biljart/Poolcentrum N-Joy, Noordkade 107, 9203 CH Drachten
 8. 12691       De Klameare, Kultuurhus Klameare, Merk 1, Workum
 9. 12699       Lollum/Waaksens, Dorpshuis, Schoolbuurt 8, 8823 SP Lollum
 10. 12795       BC Akkrum, Café Kromme Knilles, Heechein 42, 8491 EM Akkrum
 11. 12880      De Trochstompers, Sporthal De Wier, De Telle 21, 9247 BH Ureterp
 12. 12886      BC Britsum, Britsenburgh, M. van Coehoornwei 16a, 9055 MC Britsum
 13. 12936      BC Gorredijk, Clubhuis De Trochstjitter, Leitswei 17, 8401 CL Gorredijk
 14. 13196       De Bargebeck, Zalencentrum, Baron van Hardenbroekstraat 3, 8521 KA St Nicolaasga
 15. 13488      DBC Sneek, BSC Dirk van der Veen Alexanderstraat 3 8606 VP Sneek
 16. 13627       Nea Tocht, Us Doarpshus Munkedyk 15 8611 JP Gaastmeer
 17. 13673       Driebandenclub De Smidte, Stadscafe en Pub de Smidte, Sud 106-108, 8711 CX, Workum
 18. 14004      N-Joy, Clublokaal Biljart- en Poolcentrum N-Joy, Noordkade 107, 9203 CH Drachten
 19. 14144      BC De Bosk, Dorpshuis, Boskwei 10, 9299 HT Zwagerbosch
 20. 15389      Lekkum, Dorpshuis Lekkum, De Weeme 18, Lekkum
 21. 15434      B.V. ’t Skoat, Café Skoat, Marktweg 2, 8451 CE Oudeschoot
 22. 15439      Spider, Cafe Spider, Meerweg 5, 8561AT Balk
 23. 15549      BSC Biljartschool Dirk van der Veen Alexanderstraat 3 8606 VP Sneek
 24. 15623      B.C. De Bierhalle, Cafe , Hoofdstraat 7, 9001 AM Grou
 25. 15651      B.C. De Herberch fan Nylan, Ingenawei 1 8771 SN Nijland
 26. 15652      B.V. Kaldeklets , De Klaster 1 8584 Hemelum
 27. 15764      Krul Woudsend, Julianaplantsoen 10, 8551 NN Woudsend
 28. 15766      Biljartvereniging De Stins, Ampérestraat 38, 8801 PR Franeker
 29. 15797      BV Noardeinde, Noard 184, 8711 AM Workum
 30. 15804      BC De Nostalgie, De Brink 6, 8567 JD Oudemirdum
 31. 15900      Biljartclub 55+, Buitenpost

Gastteams:  910690  Steenwijk Biljartvereniging, Steenwijk

 

Club en team tenues verenigingen