Verenigingen

De volgende verenigingen zijn lid van KNBB District Friesland:

 • Harlingen, locatie de Noordeling Kanaalweg 14 8861KE Harlingen
 • De Friesche Club, Ruiterskwartier 57, 8911 BP Leeuwarden
 • Dronrijp, Café de Posthoorn, Brêgebuorren 10, 9035 AR Dronrijp
 • Biljartvereniging De Bleek, p/a Café De Notaris, Dijkstraat 44, 8801 LW Franeker
 • Rondom Speellokaal, De Bogt fan Gunee, Vijverstraat 1, 8801 TT Franeker
 • Pieter Stuyvesant,Sportcentrum, Grindweg 124, 8471 EM Wolvega
 • Jan Wiemers, Sportcafe Dokkum, Legeweg 33, 9191 MB Dokkum
 • Cue Action, Clublokaal Biljart- en Poolcentrum N-Joy, Noordkade 107, 9203 CH Drachten
 • De Klameare, Kultuurhus Klameare, Merk 1, Workum
 • Lollum/Waaksens, Dorpshuis, Schoolbuurt 8, 8823 SP Lollum
 • BC Akkrum,Café Kromme Knilles, Heechein 42, 8491 EM Akkrum
 • BC Britsum,Britsenburgh, M. van Coehoornwei 16a, 9055 MC Britsum
 • BC Gorredijk, Clubhuis De Trochstjitter, Leitswei 17, 8401 CL Gorredijk
 • De Bargebeck, Zalencentrum in Sint Nicolaasga, Baron van Hardenbroekstraat 3, 8521 KA Sint Nicolaasga
 • DBC Sneek, BSC Dirk van der Veen Alexanderstraat 3 8606 VP Sneek
 • Nea Tocht,Us Doarpshus Munkedyk 15 8611 JP Gaastmeer
 • De Smidte, Stadscafe en Pub de Smidte, Sud 106-108, 8711 CX, Workum
 • N-Joy, Clublokaal Biljart- en Poolcentrum N-Joy, Noordkade 107, 9203 CH Drachten
 • BC De Bosk, Dorpshuis, Boskwei 10, 9299 HT Zwagerbosch
 • Lekkum, Dorpshuis Lekkum, De Weeme 18, Lekkum
 • Spider, Cafe Spider, Meerweg 5, 8561AT Balk
 • BSC Biljartschool Dirk van der Veen Alexanderstraat 3 8606 VP Sneek
 • B.C. De Herberch fan Nylan Ingenawei 1 8771 SN Nijland
 • B.V. Kaldeklets , De Klaster 1 8584 Hemelum
 • B.V. ’t Skoat, Café Skoat, Marktweg 2, 8451 CE Oudeschoot
 • B.C. De Bierhalle, Cafe , Hoofdstraat 7, 9001 AM Grou
 • De Trochstompers, Sporthal De Wier, De Telle 21, 9247 BH Ureterp
 • Krul Woudsend, Julianaplantsoen 10, 8551 NN Woudsend
 • Biljartvereniging De Stins, Ampérestraat 38, 8801 PR Franeker
 • BC Noardeinde, Noard 184, 8711 AM Workum
 • BC De Nostalgie, De Brink 6, 8567 JD Oudemirdum

Club en team tenues verenigingen