Reglementen

Dubbelpartij

(De tweede partij in eenzelfde wedstrijd van eenzelfde speler uit een team)

De laagst geplaatste speler speelt de eventuele dubbelpartij (alleen van toepassing in de districtsronde). District Friesland hanteert de intervalverhoging.

DCR: Artikel B-12.

  • Een team mag een onbeperkt aantal dubbelpartijen spelen.
  • In de laatste drie rondes van de competitie is het spelen van een dubbelpartij niet toegestaan.
  • Van de twee aanwezige spelers mag de tweede speler een dubbelpartij spelen.
  • Als tweede speler maakt hij zijn reguliere aantal caramboles, als derde speler wordt hij volgens WRLC aanhangsel A ingeschaald.

Kort gezegd:

  • Speler 1 maakt de reguliere caramboles
  • Als speler 2 maakt deze de reguliere caramboles
  • Als speler 3 maakt deze de caramboles volgens interval tabel (zie kolom dubbel ==> Intervaltabellen)

NO spelers

Zie WRLC 1.7 en 2.9.

Om het moyenne te bepalen, wordt gekeken naar de 2 direct voorafgaande seizoenen in BiljartPoint.

Is er geen moyenne bekend, dan is de speler voor DF altijd een NO speler. De club geeft voor een nieuwe speler het aanvangsmoyenne op bij de inschrijving.

Na 4 wedstrijden wordt het aanvangsmoyenne van een speler met NO opnieuw vastgesteld.

Als het moyenne lager blijkt dan het aanvangsmoyenne, dan wordt het moyenne niet aangepast tot de algemene herziening.

Let op: Het kan voorkomen dat de vaststelling na 4 wedstrijden vrijwel samenvalt met de algemene herziening. Bijvoorbeeld: vrijdags de 4e partij (geen verhoging) en de zondag erna de algemene herziening (wel verhoging).

Een hoger algemeen moyenne wordt herzien en een herberekening gedaan van de partijen.

Het kan voorkomen dat er punten in mindering worden gebracht. Dit gebeurt automatisch.

Bij de herziening kan wel worden verhoogd.

Wordt de 4e partij gespeeld na de herziening, dan kan de speler wel worden verhoogd.