Avondcompetitie

DCR (Districts Competitie Reglement)

Volgens reglement treedt het nieuwe DCR in werking 21 dagen na de ALV.  Dit jaar is dat anders door de Corona maatregelen. Het DCR treedt in werking bij aanvang van het seizoen 2020-2021.

Max 60 beurten.

Nieuw:  bij driebanden (A1 Groot, B1 en B2) geldt een maximum van 60 beurten.

Alle betreffende teamleiders hebben hierover, voor aanvang seizoen, een mail ontvangen.

UITLEG:

Zijn de 60 beurten voor speler 1 bereikt, dan krijgt speler 2 de gelijkmakende beurt. Opzetten dus. Heeft een van beide het aantal caramboles behaald in de 60e beurt, dan heeft die speler uiteraard gewonnen. Hebben beide spelers in de 60e beurt hun te maken caramboles behaald, dan is het remise.

Uitleg puntentelling:

Indien beide spelers hun behaalde caramboles niet hebben gehaald, geldt de procentuele puntentelling. Er zijn geen wedstrijdpunten voor winst of moyenne. Alleen de punten voor de behaalde caramboles.

Bijvoorbeeld:

Indien beide spelers 20 caramboles moesten maken: speler 1 heeft 18, speler 2 heeft 14, dan gelden geen winstpunten voor de partij. Immers beide spelers hebben hun partij niet afgemaakt. Zij krijgen dan alleen de partijpunten voor behaalde caramboles.
18 caramboles is dan 9 punten, 14 caramboles is dan 7 punten.

Inschrijven teams

Het invullen en opsturen van formulieren is vervangen door het on-line inschrijven van teams. De secretaris van elke vereniging heeft rechten om teams in te schrijven. De uiterste inschrijfdatum is 15 juni.

Ingeschreven teams kunnen niet door de secretaris gewijzigd worden. Daarvoor dient een mail naar de competitieleider gestuurd te worden.

Aanvang Competitie 2020-2021

Het ligt in de bedoeling om de eerste week van september te starten met de competitie. De planning zal hierop gestemd worden. Mocht het Kabinet anders besluiten, dan wordt de situatie uiteraard anders.

Bij het plannen van de competitie zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met voorrondes PK (libre en driebanden), zodat er minder wedstrijdverplaatsingen zullen zijn. Zie hiervoor de weekplanner bij formulieren.

Reglementen en interval