Skip to main content

Dispensatie

Moyennegrenzen zijn van toepassing voor: B1 (0,440) en C1 (3,000) –> (zie DCR).
B1 en C1: Dispensatie kan (door het bestuur) worden verleend voor het opstellen van max 2 spelers onder de moyenne-grens. Zie hiervoor de reglementen. Voor dispensatie dient dus een hele goede reden te zijn.

Teams met dispensatie-spelers kunnen niet deelnemen aan tussenrondes / gewestelijke finale / landelijke finale.

Volgens reglementen dienen er altijd minimaal 2 spelers boven de moyennegrens opgesteld te worden. Voor teams met dispensatie dient er altijd minimaal 1 speler boven de moyennegrens opgesteld te worden. Biljartpoint is zo ingesteld, dat de competitieleider geïnformeerd wordt, als 2 spelers onder de moyennegrens in dezelfde wedstrijd hebben gespeeld. Bij overtreding volgt puntenaftrek voor speler 3 en gaan eventuele partijpunten voor winst naar de tegenstander.

Voor het seizoen 2022-2023 zijn geen dispensaties verleend.

De teams moeten er dus extra op letten dat zij aan de reglementen voldoen.

C1: In deze klasse kunnen ook andere spelsoorten gespeeld worden (LGH, kader, bandstoten). Hier is geen dispensatie voor nodig.

 

Dispensatie Dagcompetitie

Dispensatie kan hier individueel verleend worden. Dit op basis van de reglementen dagcompetitie. Deze spelers worden bij een eventueel kampioenschap uitgesloten van verdere deelname aan tussenronde / gewestelijke finale / landelijke finale.