Dispensaties

Dispensatie Avondcompetitie

Moyennegrenzen zijn van toepassing voor: B1 (0,440) en C1 (3,000) –> (zie DCR).
B1 en C1: Dispensatie kan worden verleend voor het opstellen van max 2 spelers onder de moyenne-grens. Zie hiervoor de reglementen. Voor dispensatie dient dus een hele goede reden te zijn.

Teams met dispensatie-spelers kunnen niet deelnemen aan tussenrondes / gewestelijke finale / landelijke finale.

Volgens reglementen dienen er altijd minimaal 2 spelers boven de moyennegrens opgesteld te worden.

Voor teams met dispensatie dient er altijd minimaal 1 speler boven de moyennegrens opgesteld dient te worden. Biljartpoint is zo ingesteld, dat de competitieleider geinformeerd wordt, als 2 spelers onder de moyennegrens in dezelfde wedstrijd hebben gespeeld. Bij overtreding volgt puntenaftrek voor speler 3.

C1: In deze klasse kunnen ook andere spelsoorten gespeeld worden (LGH, kader, bandstoten). Hier is geen dispensatie voor nodig.

Voor seizoen 2020-2021 is dispensatie verleend aan de Kaldeklets om deel te mogen nemen in de C1 klasse, ondanks dat net niet aan de moyenne-grens wordt voldaan. Het bestuur heeft hierover weloverwogen dispensatie verleend.

Dispensatie Dagcompetitie

Dispensatie kan hier individueel verleend worden. Dit op basis van de reglementen dagcompetitie. Deze spelers worden bij een eventueel kampioenschap uitgesloten van verdere deelname aan tussenronde / gewestelijke finale / landelijke finale.