Persconferentie | 18 september | Regionale aanscherping corona-maatregelen

Op 18 september zijn in de persconferentie van het kabinet regionale aanscherpingen van het anti-corona beleid aangekondigd.

Sinds zondagavond 20 september 18.00 uur zijn in zes veiligheidsregio’s in Nederland extra maatregelen van kracht.

De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. 

  • ‘Better safe than sorry’: Neem contact op met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn op je complex om dat bij hen aan te melden en aan hen te vragen hoe je dit aan kan melden bij de voorzitter van de veiligheidsregio.

Info voor biljarters (i.v.m. het vervoer van teams) hoe ze coronaproof kunnen reizen

Wel of geen mondkapje in de auto als je met een teamlid of teamleden naar een wedstrijd rijdt? En hoe zit het bij taxi’s of personenbusjes?

Als u met auto, taxi, personenbusje of touringcar reist, gelden de richtlijnen van het RIVM. Sinds 1 juli geldt: draag een mondkapje als u met mensen uit een ander huishouden in een auto of bus zit.

Alle overige richtlijnen vindt u in dit artikel.

Sportaccommodaties & sportverenigingen kunnen steunmaatregel aanvragen
De Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) en de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) kunnen aangevraagd worden. Op de website van DUS-I is de nodige informatie over deze regelingen te vinden

Vanaf heden kan er via de website van DUS-I een beroep op beide regelingen worden gedaan. De periode dat er een aanvraag kan worden ingediend is echter maar kort. Een aanvraag voor de TASO kan tot en met 4 oktober 2020 worden ingediend, terwijl een subsidie in het kader van de TVS tot en met 15 oktober kan worden aangevraagd.

Protocol Wedstrijden Corona
Op de reglementenpagina van de KNBB staat het Protocol Wedstrijden i.v.m. Corona, versie 15 september 2020.

Overige belangrijke documenten/links:

Het protocol verantwoord biljarten (laatste versie van 14 september 2020) kunt u HIER lezen.

Het sportprotocol NOC*NSF kunt u HIER lezen.

De laatste versie van de model noodverordening kunt u HIER lezen. (In de versie van 20 augustus een voor biljarten belangrijke passage op p. 12: 1,5 meter afstand moet worden gehouden als dat een normale sportbeoefening niet in de weg staat. Denk hierbij aan bowlen, biljarten, darten en bridge.)