Uitleg voor enkele reglementen.

Dubbelpartij:  (De tweede partij in eenzelfde wedstrijd van eenzelfde speler uit een team)

De laagst geplaatste speler speelt de eventuele dubbelpartij (alleen van toepassing in de districtsronde). District Friesland hanteert de Intervaltabel.

DCR: Artikel B-12.

Een team mag een onbeperkt aantal dubbelpartijen spelen, behalve in de laatste drie rondes van de competitie. Dan is het spelen van een dubbelpartij niet toegestaan.

  • Van de twee aanwezige spelers mag de tweede speler een dubbelpartij spelen.
  • Hij speelt dus als speler 2 en als speler 3
  • Als tweede speler maakt hij zijn reguliere aantal caramboles, als derde speler volgt  hij de Intervaltabel.

Kort gezegd:

  • Speler 1 :         te maken caramboles BP
  • Speler 2 :        te maken caramboles BP
  • Als speler 3:   te maken caramboles volgens de intervaltabel (kolom dubbel)

NO spelers

Zie WRLC 1.7 en 2.9.

Om het moyenne te bepalen, wordt gekeken naar de 2 direct voorafgaande seizoenen in BiljartPoint.

Is er geen moyenne bekend, dan is de speler altijd een NO speler. De secretaris geeft bij de inschrijving voor een NO speler het aanvangsmoyenne op, via een mail naar de competitieleider. Na 4 wedstrijden wordt het aanvangsmoyenne opnieuw vastgesteld. Als het moyenne lager blijkt dan het aanvangsmoyenne, dan wordt het moyenne niet aangepast. Dat gebeurt dan wel bij de algemene herziening op de helft van de competitie.

Let op: Het kan voorkomen dat de vaststelling na 4 wedstrijden vrijwel samenvalt met de algemene herziening. Bijvoorbeeld: vrijdags de 4e partij (geen verhoging) en de zondag erna bij de algemene herziening (wel verhoging).

Een hoger algemeen moyenne wordt herzien en een herberekening gedaan van de partijen.

Het kan voorkomen dat er punten in mindering worden gebracht, als het aanvangsmoyenne van een NO speler te laag is ingeschat. Dit gebeurt automatisch. Voordat 4 partijen zijn gespeeld kan een verzoek bij de competitieleider ingediend worden om het aanvangsmoyenne te verhogen.  Dat kan puntenaftrek voorkomen.

Bij de herziening kan wel worden verhoogd.

Wordt de 4e partij gespeeld na de herziening, dan kan de speler wel worden verhoogd.