Het invullen en opsturen van formulieren is vervangen door het on-line inschrijven van teams. De secretaris van elke vereniging heeft rechten om teams in te schrijven. De uiterste inschrijfdatum is 15 juni van elk jaar. Voor seizoen 2021-2022 is de termijn verlengt naar 30 juni 2021.  De inschrijving is intussen opengesteld.

In uitzonderlijke gevallen kan een verzoek voor verlenging van de termijn ingediend worden bij het bestuur.

Ingeschreven teams kunnen niet meer door de secretaris gewijzigd worden.  Daarvoor dient een mail naar de competitieleider gestuurd te worden.