Skip to main content
Inschrijven teams

Het invullen en opsturen van formulieren is vervangen door het on-line inschrijven van teams. De secretaris van elke vereniging heeft de rechten om teams in te schrijven. De uiterste inschrijfdatum is 15 juni van elk jaar.

Ingeschreven teams kunnen niet meer door de secretaris gewijzigd worden.  Daarvoor dient een mail naar de competitieleider gestuurd te worden.

Let op, dat bij NO spelers het aanvangsmoyenne per mail naar de competitieleider wordt gestuurd.
Denk daarbij om het volgende:  als het geschatte moyenne te laag is, dan direct na de eerste partij verhogen,
of na de volgende partij.   Anders loop de speler de kans, dan na 4 partijen automatisch punten worden afgenomen.
hou dat in de gaten. De verantwoording voor het opgegeven moyenne ligt bij de vereniging.

Aan de hand van de inschrijvingen bepaalt de competitieleider of teams in de gewenste competitie ingedeeld worden.  Voor de B1 en de C1 geldt een maximum van 13 teams.  In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur anders beslissen.  Bij meer dan 13 teams in B1 en/of C1 wordt op basis van teamgemiddelde ( zie hiervoor DCR, artikel 7) bepaalt welke teams in deze klassen uitkomen.

In de andere klassen wordt gesplitst vanaf 14 teams. Je krijgt dan poule A en poule B. Hier zal geprobeerd worden om op een even aantal teams in de competities uit te komen. De competitieleider mag schuiven met teams indien dat nodig is om een evenwichtige competitie samen te stellen. Ook hier geldt, dat het teamgemiddelde dan bepalend is.  Het kan dus voorkomen dat een team (opgegeven in een bepaalde klasse) in een andere klasse gaat uitkomen.

BelangrijkCommunicatie dient altijd via de secretaris en via email te gebeuren.   E-mail: wedstrijdleider_teams@knbb-friesland.nl

Communicatie via app/sms is niet toegestaan en er wordt niet op gereageerd. Waarom? Omdat de mails gearchiveerd worden en het voor de competitieleider overzichtelijk blijft.

Nogmaals: dus alleen via de secretaris want dat is de persoon die on-line teams inschrijft.

 

Handleiding on-line inschrijven:

  1. Secretaris logt in
  2. Klik op:  Team Inschrijven
  3. Klik op:  Team inschrijven voor deelname competitie
  4. Kies uw vereniging
  5. Kies de gewenste competitie
  6. Voer naam team in. Hou de naam zo kort mogelijk. In plaats van Biljartvereniging  of Biljartcentrum  kun je beter gebruiken BV of BC.
  7. Geef de aanvangstijd in, standaard is 19:30 (avond) en 13:30 (dag).     Indien aanvangstijd afwijkend is dan de gewenste tijd opgeven.
  8. Voer de teamleden in op volgorde van moyenne. (hoog – laag).             Geef eventueel ook aan wie reserve is
  9.  Het vak opmerkingen kan worden gebruikt voor wensen.   Bijvoorbeeld:    Teams om en om laten spelen. Teams op dezelfde avond thuis laten spelen. Teams niet gelijk laten spelen met ander team.
  10. NO spelers, stuur mail naar de competitieleider met het gewenste/geschatte  aanvangsmoyenne.

Note:  Indien er iets fout is gegaan, dan even mailtje naar de competitieleider.