Inschrijvingen

 

Het invullen en opsturen van formulieren is vervangen door het on-line inschrijven van teams. De secretaris van elke vereniging heeft rechten om teams in te schrijven. De uiterste inschrijfdatum is 15 juni van elk jaar. In bijzondere gevallen kan de termijn verlengd worden.

In uitzonderlijke gevallen kan een verzoek (met geldige reden) voor verlenging van de termijn via de mail ingediend worden bij het bestuur.

Ingeschreven teams kunnen niet meer door de secretaris gewijzigd worden.  Daarvoor dient een mail naar de competitieleider gestuurd te worden. Let op, dat bij NO spelers het aanvangsmoyenne per mail naar de competitieleider wordt gestuurd. De competitieleider mag schuiven met teams indien dat nodig is om een evenwichtige competitie samen te stellen.

BelangrijkCommunicatie dient altijd via de secretaris en via email te gebeuren.

E-mail: wedstrijdleider_teams@knbb-friesland.nl

Communicatie via app/sms is niet toegestaan en wordt niet op gereageerd.

Waarom? Omdat de mails gearchiveerd worden en het voor de competitieleider overzichtelijk blijft.

Nogmaals: dus alleen via de secretaris want dat is de persoon die on-line teams inschrijft.

 

Handleiding on-line inschrijven:

  1. Secretaris logt in
  2. klik op inschrijvingen
  3. Kies uw vereniging
  4. Kies de gewenste competitie
  5. Voer naam team in. Hou de naam zo kort mogelijk. In plaats van Biljartvereniging  of Biljartcentrum  kun je beter gebruiken BV of BC.
  6. Geef de aanvangstijd in, standaard is 19:30 (avond) en 13:30 (dag).    Indien aanvangstijd afwijkend is dan de gewenste tijd opgeven.
  7. Voer de teamleden in op volgorde van moyenne. (hoog – laag).             Geef eventueel ook aan wie reserve is
  8.  Het vak opmerkingen kan worden gebruikt voor wensen.   Bijvoorbeeld:    Teams om en om laten spelen. Team op dezelfde avond thuis laten spelen als een ander team. Team niet gelijk laten spelen met ander team.
  9. NO spelers, stuur mail naar de competitieleider met het gewenste aanvangsmoyenne.

Note:  Indien er iets fout is gegaan, dan even mailtje naar de competitieleider.

Aan de hand van de inschrijvingen bepaald de competitieleider of teams in de gewenste competitie ingedeeld worden.  Voor de B1 en de C1 geldt een maximum van 13 teams. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur anders beslissen. In de andere klassen wordt gesplitst vanaf 14 teams. Hier zal geprobeerd worden om op een even aantal teams in de competities uit te komen. De competitieleider mag schuiven met teams indien dat nodig is om een evenwichtige competitie samen te stellen.