Afsluiten seizoen en start nieuw seizoen

Corona: De gevolgen voor de competitie van KNBB District Friesland

Seizoen 2020-2021  afsluiten  en start seizoen 2021-2022

Seizoen 2020-2021 zal in zijn geheel als niet gespeeld worden beschouwd.  alles is intussen verwijderd.  Reeds gespeelde wedstrijden zullen niet worden doorgerekend naar de persoonlijke moyennes.

Alle aanvangsmoyennes zo die bij aanvang van seizoen 2020-2021 golden, zullen ook gelden bij aanvang van seizoen 2021-2022. 
Niet Officiele spelers zullen bij aanvang van het seizoen weer als NO spelers moeten worden ingeschreven. Het aanvangsmoyenne voor die spelers dient door de secretaris te worden opgegeven bij de competitieleider. Omdat de meeste spelers lange tijd niet hebben gespeeld, is het de verwachting dat het moeilijker zal worden om in de partijen de aanvangsmoyennes steeds te behalen.  Halverwege de competitie worden moyennes herberekend. Bij een oneven aantal competitie wedstrijden, kan herberekening uiteraard niet halverwege gedaan worden. Dan wordt het vlak voor de helft of vlak na de helft opnieuw berekend. 

Vooraf zullen moyennes niet aangepast worden.

De inschrijving voor teams is geopend.
Nomaliter dienen de secretarissen de teams te hebben ingeschreven uiterlijk 15 juni.

Het bestuur heeft deze termijn verlengd t/m  30 juni.   Deze datum geldt zowel voor teams als voor PK’s.

Mocht daar aanleiding toe zijn, dan is uitstel van inschrijving met enkele weken bespreekbaar.  Daartoe dient dan een verzoek met geldige reden naar de competitieleider te worden gestuurd.