Skip to main content

Start Seizoen

De start van een seizoen begint met de inschrijving van de teams door de secretaris van een vereniging.
Alleen de secretaris kan teams inschrijven. Bij het inschrijven kunnen wensen aangegeven worden.

Het is aan de wedstrijdleider teams of het ingeschreven team wordt geaccepteerd in de opgegeven klasse.
Nadat de inschrijvingstermijn is verstreken (15 juni van elk jaar) gaat de wedstrijdleider alle gegevens analyseren.

Er wordt gekeken of alles correct is ingevuld en er worden teamgemiddelden berekend.
Dat gaat op basis van vaste spelers (O of NO maakt niet uit) waarbij de moyennes van de 3 beste vaste spelers worden opgeteld en gedeeld door 3.
Voor seizoen 2023-2024 zal dat waarschijnlijk voor de 4 beste spelers zijn, zoals ook de KNBB hanteert.
Reserves tellen bij die berekening niet mee.
Echter: wanneer die reserve NIET in een ander team in dezelfde klasse en poule speelt, dan wordt die speler als vaste speler gezien.

De eindmoyennes van een speler worden automatisch ook als aanvangsmoyenne van het nieuwe seizoen genomen.
Heeft een speler de voorgaande 2 jaren geen competitie gespeeld, dan wordt deze door het systeem automatisch als NO speler gezien.
Voor NO (Niet Officieel) spelers dient de secretaris een aanvangsmoyenne op te geven.
Dat gaat echter via de mail naar de wedstrijdleider teams.
De wedstrijdleider kan op basis van behaalde resultaten  in het verleden een advies geven. De verantwoordelijkheid blijft echter bij de verenigingssecretaris.
Is het aanvangsmoyenne te laag opgegeven, dan kan de secretaris of teamleider verzoeken het moyenne binnen de eerste 4 wedstrijden aan te passen.

Er wordt ook meteen begonnen met de schema’s voor de competities. Met de opgegeven wensen wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
Mocht er na 15 juni nog een team ingeschreven moeten worden, dan heeft dat direct invloed op de werkzaamheden van de wedstrijdleider teams.
Dat is ook meteen de reden dat er een inschrijvingstermijn ingesteld is.

In de weken dat er PK’s worden gespeeld zal geprobeerd worden om voor die niveaus geen competitie te plannen, dit om het aantal wedstrijdverplaatsingen te beperken.

Herziening

Na 4 wedstrijden wordt het moyenne van NO spelers automatisch herzien.
Puntencorrecties worden automatisch uitgevoerd, indien blijkt dat de speler boven het aanvangsmoyenne heeft gespeeld. Het is dus opletten voor de teamleiders.

Wedstrijden in het eerste deel van het seizoen mogen niet over de jaarwisseling worden verplaatst.
Halverwege het seizoen (gewoonlijk voor 31 december) wordt de eerste algemene herziening gedaan.
NO spelers die nog geen 4 wedstrijden hebben gespeeld worden niet herzien.
Herziening betekent dat nieuwe moyennes worden berekend en dat een nieuw aantal te maken caramboles wordt vastgesteld.

Einde seizoen

Is het seizoen beëindigd, dan worden de teams die door mogen naar de tussenrondes door de wedstrijdleider opgegeven naar het gewest.
Dit is gewoonlijk voor 1 mei.
Er kunnen eventueel beslissingswedstrijden zijn, daarom wordt gepoogd de competitie uiterlijk begin april te hebben afgesloten.

Nadat alle wedstrijden gespeeld zijn, wordt een 2e herziening uitgevoerd.
NO spelers die nog geen 4 wedstrijden hebben gespeeld worden ook nu niet herzien.
De berekende actuele moyennes worden omgezet in aanvangsmoyennes voor het volgende seizoen.
Er volgt archivering door Biljartpoint.

De database van de wedstrijdleider teams, waarin alle resultaten van de spelers vanaf 2014 opgenomen zijn wordt ge-update. Eind 2022 bestond die database uit zo’n 3000 regels.