Skip to main content

Competitie voor teams (Landscompetitie)

KNBB Friesland stelt competities in teamverband op voor de spelsoorten libre, kader, bandstoten en driebanden. De coördinatie hiervan is in handen van de competitieleider Olav Verhoef (wedstrijdleider_teams@knbb-friesland.nl). Uitslagen en standen teamcompetities zijn te volgen via www.biljartpoint.nl.

District Friesland speelt volgens het Belgisch systeem:

Dit houdt in dat een speler voor iedere 10% van zijn te maken aantal caramboles 1 partijpunt ontvangt (maximaal 10). Bij een gewonnen partij ontvangt de speler tevens 2 extra partijpunten (bij gelijkspel 1 extra partijpunt). Speelt de speler boven zijn te halen moyenne, dan ontvangt de speler nog 3 extra partijpunten (dit stimuleert zijn moyenneverbetering).     In het kort gezegd:   10+2+3 = max 15 pntn.
Deze puntentelling geldt voor de A-klasse, B2 klasse, C2 klasse,  C3 klasse en de Dagcompetitie.

Bij de ALV op 19 mei-2022 is unaniem besloten om bij de B1 klasse en C1 klasse de drempel te verhogen.
Dat betekent dat de puntentelling weliswaar gelijk is, doch de bonuspunten kunnen alleen gehaald worden indien de speler boven de ondergrens van de klasse heeft gespeeld.:
Speelt de speler boven zijn eigen moyenne, maar niet boven de ondergrens, dan ontvangt de speler geen bonuspunten. 
Ondergrens: B1 klasse (0,44)  – C1  klasse (3,00)

Bij driebanden (A1 Groot, B1 en B2) geldt vanaf seizoen 2020-2021 een maximum van 60 beurten.

Meer informatie: zie  Avondcompetitie

De wedstrijdleider teams gaat ervan uit dat ieder zijn verantwoording neemt en de competitie eerlijk laat verlopen.

Van alle wijzigingen door wedstrijdleiders/teamleiders krijgt de wedstrijdleider teams automatisch een mail. Hij is dus van elke aanpassing op de hoogte.

Eenzijdige verplaatsingen zijn niet toegestaan. Men dient altijd aan te geven wat de (geldige) reden van verplaatsing is. Dat kan men vermelden in het tekstblok onderaan de pagina, waar de nieuwe datum ingevoerd wordt.

Bij het niet vermelden van een geldige reden, volgt een waarschuwing. Het spreekt voor zich dat bij herhaling een heffing kan volgen. Datum van ingang is 2 september 2019.

Let Op:

Soms worden spelers bij een wedstrijd verkeerd opgesteld. bijv. speler 2 speelde als speler 3 en andersom.

De teamleider van het eigen team is hiervoor verantwoordelijk.

Daar waar de volgorde van spelers omgedraaid worden, worden de punten afgenomen voor die spelers die omgedraaid zijn. De individuele gemiddelden worden echter wel verwerkt. Daar komt bij, dat eventuele winstpunten naar de tegenstander gaan.

Biljartpoint:

De te maken caramboles in geval dubbelpartij staan in biljartpoint bij het team in de kolom Dpcar.  Ook kun je ze terugvinden in Biljartpoint bij jouw competitie.

Verplaatsingen kunnen alleen gedaan worden naar een datum die maximaal 14 dagen na de geplande speeldatum ligt. Wil men naar een datum later dan 14 dagen na de geplande speeldatum, dan dient men toestemming te vragen aan de wedstrijdleider teams.

Vanaf de laatste 5 rondes wordt het aantal dagen op 0 (NUL) gezet. Wedstrijden kunnen in de laatste 5 rondes NIET verplaatst worden door de teamleiders. Men dient dan toestemming te vragen aan de wedstrijdleider teams.

Enkele belangrijke reglementen:

  • Art. B10-4 Kan een team op de betreffende speelavond niet op tijd en/of compleet verschijnen dan dient de teamleider van de tegenpartij hiervan 24 uur van te voren in kennis te worden gesteld om zodoende in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen.
  • Art. B12-1 Een basisspeler mag in eenzelfde spelsoort en klasse in een andere poule maximaal 5 wedstrijden spelen als reservespeler. Binnen de poule maximaal 2 wedstrijden als reservespeler.
  • Art. B12-3 In de laatste drie rondes van de competitie is een reservespeler niet toegestaan.
  • Art. B12-5 In de laatste drie rondes van de competitie is het spelen van een dubbelpartij niet toegestaan.
  • Art. B12-6 In de laatste drie rondes van de competitie is het verzetten van een wedstrijd naar een speelweek later dan de geplande week niet toegestaan.

Voor het zonder toestemming van de Wedstrijdleider Teams verplaatsen van teamwedstrijden -buiten de regels- is het volgende van toepassing:

  • Reglementen Heffingen en Maatregelen (KNBB Sectie Carambole) 6 c.
    Het spelen van een wedstrijd op een andere datum en/of plaats zonder toestemming van de wedstrijdleider competitie: bij een eerste verzuim een schriftelijke waarschuwing, bij een volgend verzuim volgt sanctie.