Mededelingen

Mededeling van het districtsbestuur (24-12-2019)

Na een waardevol gesprek tussen Arend Bonnema en Anneke van der Vries / Tjalsma heeft Anneke aangegeven dat ze haar oude functie in het arbitersbestuur wel weer wil invullen, zodat ze die zaken weer kan regelen.
Wij als bestuur hebben hier volmondig ja op gezegd dus dat is per direct ingegaan.
We hopen dat er nog wat bij komt zodat het arbitersbestuur straks ook weer op volle sterkte is. Anneke is dus weer secretaris en penningmeester en Arend blijft coördinator.
Vanuit het bestuur wensen wij jullie fijne feestdagen en een goed 2020.

Mededeling van het districtsbestuur (09-11-2019)

Nu het bestuur van het district weer functioneel is moeten we ook nog een oplossing voor het arbiters bestuur zoeken.
Na overleg hebben wij gemeend om de functies van voorzitter en secretaris en penningmeester eerst maar toe te voegen bij het bestuur van het district. We hebben wel besloten om de kas van het Arbiterscorps en het district gescheiden te houden.
Wij hebben dhr A Bonnema bereid gevonden om de functie van arbiter coördinator op zich te nemen , hij was ook al lid van het interim-bestuur.
Dhr Bonnema heeft een goede reputatie als arbiter en wij denken dat hij het Arbiterscorps goed kan aan sturen.
Ook heeft mevr A van der vries aangegeven dat ze haar arbiters outfit wel weer eens wil aantrekken om ons allen bij te springen als we ergens mensen te kort hebben.
Wij zijn hier allemaal super blij mee natuurlijk en hopen op een goede samenwerking.
Dus mensen als jullie vragen hebben wat betreft het arbitreren of dat je een bepaalde datum niet kan , dan kunnen jullie terecht bij Arend Bonnema.
Tel 06-43214855 of e mail arbitercoordinator@knbb-friesland.nl.
P.s. De correcte lijst van indeling voor arbitreren staat op de site van het district.

Mededeling van het districtsbestuur (09-10-2019)

Op Dindag 1 oktober is er een bijzondere algemene ledenvergadering gehouden in het Zalencentrum in St Nyk.
Deze vergadering was aangevraagd door 3 verenigingen namelijk : Lekkum , Noorderling en Dirk van der Veen .
Reden voor de vergadering is benoemen van nieuw bestuur district Friesland .
Voor de functie voorzitter waren 2 kandidaten dus daar moest over gestemd worden .
Kandidaten zijn Jogchum van der gaast en Dirk van der Veen .
Uitslag stemming bepaald dat Jogchum voorzitter wordt
Voor de andere twee functies zijn geen kandidaten aangemeld , met als gevolg een pauze zodat alle aanwezigen nog eens goed kunnen nadenken of ze nog iemand weten .
Na de pauze neemt Peter van der Goot de functie penningmeester op zich .
Meine Nutters wordt de nieuwe secretaris .
Louis Stockmann wordt wedstrijdleider teams
Gerard Ketelaar wordt wedstrijdleider Pk,s
Het nieuwe bestuur wordt met applaus ontvangen
Dhr Wietse Oosterhof neemt nog het woord om het hoe en waarom toe te lichten van het aftredende bestuur .
De nieuwe voorzitter sluit de vergadering en bedankt allen voor hun aanwezigheid .
Na de vergadering is er nog mooi even tijd om bij te praten met iedereen .

Mededeling van het districtsbestuur (24-04-2019)

De ledenvergadering ( ALV) van KNBB District Friesland zal gehouden worden op 22 mei 2019.
Locatie: Bar Societeit Noardeinde te Workum.
Inmiddels hebben alle secretarissen van de verenigingen de uitnodiging voor de ALV ontvangen.

Mededeling van het districtsbestuur (07-08-2018)

Aan de secretarissen van de verenigingen aangesloten bij KNBB District Friesland,
Iedereen maakt tegenwoordig gebruik van Social Media. Het district Friesland heeft een facebookgroep waarin verschillende zaken op biljartgebied worden geplaatst.
Ook via whatsapp wordt er contact gezocht met de verschillende bestuursleden.
De bestuursleden hebben echter geen “zakelijke telefoon”, de telefoons in gebruik zijn privé. Bestuursleden zijn echter ook niet 24 uur per dag beschikbaar voor het beantwoorden van vragen via social media, whats-app of telefoon.
Om prive en Districtszaken gescheiden te houden heeft het Districtsbestuur het volgende besloten:

  • Er zal een groeps-whatsapp worden aangemaakt genaamd KNBB District Friesland.
  • Wedstrijdleiders van de verenigingen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze groep.
  • Deze groep is bedoeld om belangrijke zaken door te geven aan de wedstrijdleiders (PK of Teams) of aan het bestuur. Bijv. spelers die zich afmelden, wijzigingen speeldata’s teams, doorgeven van data’s voorrondes PK.

LET OP!! Alle informatie kan dus ook gelezen worden door ALLE deelnemers in de groep. Beperk je informatie tot het strikt noodzakelijke.

Het bestuur is gerechtigd om deelnemers die misbruik maken van de Whatsapp groep te blokkeren en/of te verwijderen. Verwijdering betekend ook dat u via een prive bericht geen contact meer op zult kunnen nemen en dat u dan contact zult moeten gaan opnemen via email.
Voor prive berichten via whatsapp zijn de bestuursleden van het district bereikbaar tussen 7 en 8 uur ’s avonds. Het kan zijn dat uw bericht wel wordt gelezen maar er dan niet direct op geantwoord zal gaan worden. U dient dan gebruik te maken de mogelijkheid om een email te versturen. Reactie op een mail zal plaatsvinden binnen 72 uur.

Ook hierbij geld dat misbruik kan resulteren in blokkade/verwijdering. Contact met het bestuur zal vanaf dat moment plaatsvinden via email, een reactie op email kunt u binnen 72 uur verwachten.

Dit protocol zal in werking treden op 15 augustus 2018. Gelieve uw wedstrijdleiders op de hoogte te brengen van dit protocol alsmede de mogelijkheid om in de KNBB Friesland groep te worden toegevoegd.

Mocht het telefoonnummer van uw wedstrijdleider nog niet bekend zijn bij de Wedstrijdleider PK dan dient u dat z.s.m. kenbaar te maken aan Gerard Ketelaar. De groep is inmiddels aangemaakt. Is uw nummer al bekend bij Gerard dan kunt u hem verzoeken u toe te voegen aan deze groep.

Met vriendelijke groet,
Bestuur KNBB District Friesland