visueel overzicht basisregels tegen corona.

Officiële Mededelingen

25-05-2022:

Tijdens de ALV op 8-9-2021 in St. Nicolaasga is de vergadering akkoord gegaan om de statuten, die dateren uit 1997, te gaan wijzigen. In de maanden daarna is door het bestuur veel werk verricht om de statuten aan te passen met de modelstatuten van de KNBB als basis.
4 weken voor de volgende ALV  zijn de -door notariskantoor Savenije in Heerenveen- goedgekeurde Statuten aangeboden aan de verenigingen onder District Friesland.
Tijdens de ALV (19 mei 2022 te Gaastmeer) zijn de Statuten unaniem door de vergadering aangenomen.
Op 25 mei 2022 heeft een delegatie van het District een bezoek gebracht aan het kantoor van de notaris te Heerenveen om de akte te passeren.

Met ingang van 26-mei-2022 zijn de statuten in werking getreden ter vervanging van de oude statuten.

De nieuwe statuten vindt je  hier  –>   Statuten


20-01-2022:

Het gewest NO heeft de volgende data voor gewestelijke tussenrondes  en finales bekend gemaakt:

Gewestelijke tussenrondes B klassen                    21 mei 2022
Gewestelijke tussenrondes C klassen                    21 mei 2022
Gewestelijke tussenrondes A klasse en dames    22 mei 2022

Gewestelijke finales B en C klassen                      28-mei-2022
Gewestelijke finales A en dames klassen            29-mei-2022