Nieuws Arbitervereniging

Belangrijke wijzigingen voor seizoen 2020/2021

  • Bij driebanden (A1 Groot, B1 en B2) geldt een maximum van 60 beurten.
  • Arbiter houdt zoveel als mogelijk afstand. Alleen wanneer 1,5 meter de sportbeoefening/verloop van een wedstrijd in de weg staat mag er van afgeweken worden.
  • Mondkapjes mogen door spelers, arbiters, toeschouwers, tellers, wedstrijdleiders en alle overige aanwezigen gedragen worden.
  • Schrijvers gebruiken handschoenen en het materiaal zoals toetsenbord dient vooraf te worden gedesinfecteerd.
  • Voor aanvang van een partij wordt er getost. Winnaar bepaalt wie met inspelen begint. Deze begint vervolgens ook met de partij.
  • Er moeten stoelen voor spelers, arbiter en schrijver aanwezig zijn. Met inachtneming van de voorschriften van 1,5 m of afscheiding via bijv. een kuchscherm.
  • De tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de zitplaats van de andere speler en de tafel. Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen.

Belangrijke wijzigingen voor seizoen 2019/2020

  • De inspeeltijd gaat van 4 naar 5 minuten (4 minuten + 1 minuut); dit geldt voor alle klassen en spelsoorten.

Registreren website

Arbiters van het District Friesland kunnen zich ook registreren. Zij krijgen toegang tot de verenigingsgegevens, adresgegevens Arbiters en de Arbiterkalender en het HRA.

Declararies

Alle arbiters kunnen nu een formulier invullen tijdens een districts- of gewestelijk finale.