De Algemene Ledenvergadering  (ALV)  wordt in principe elk jaar in de maand mei gehouden, na afloop van de competitie.

De maatregelen van de corona pandemie stonden echter niet toe dat in mei 2020 de ALV kon worden gehouden. Ook in 2021 is dit niet mogelijk.

Nu de maatregelen versoepeld zijn heeft het bestuur van DF besloten om de ALV dit jaar op 24 augustus 2021 te houden in St. Nicolaasga. We hebben voor St. Nic gekozen, omdat dit een ruime locatie is, waar de onderlinge afstand van 1,5 mtr in acht kan worden genomen.  Het bestuur heeft besloten om 2 personen per vereniging uit te nodigen.

Op 29 juli komt het bestuur weer bij elkaar, om de laatste stand van zaken door te nemen.  Na die vergadering zullen de uitnodigingen met agenda  z.s.m. verstuurd worden.

De kascommissie wordt elk jaar ingevuld door 2 verenigingen. Daarbij is de lijst van verenigingen op basis van volgorde verenigingsnr bepalend. Voor 2021 zijn dat  Lekkum (2e keer) en Spider.  Voor 2022 is dat Spider (2e keer) en BSC.

DCR:  In de maand Mei is het concept DCR naar alle secretarissen gestuurd.  Hierop is geen enkele reactie gekomen. Daarmee gaan wij ervan uit dat het concept DCR in de ALV wordt aangenomen. Met ingang van het nieuwe seizoen zal het DCR dan in werking treden.

Klik hier voor  ==>  Concept DCR

Lokaties  ALV  (t/m 2005):

 • 2021  Sint Nicolaasga (ivm covid en zaalgrootte)
 • 2020 Lollum/Waaxens
 • 2019  Workum
 • 2018  Wolvega
 • 2017  Sint Nicolaasga
 • 2016  Workum
 • 2015  Wolvega
 • 2014  Nijlan
 • 2013  Leeuwarden
 • 2012  Dokkum
 • 2011   Oudeschoot
 • 2010  Twijzelerheide
 • 2009  Franeker
 • 2008  Britsum
 • 2007  Nieuwehorne
 • 2006  Lollum
 • 2005  Franeker