Skip to main content

ALV

De Algemene Ledenvergadering  (ALV)  wordt in principe elk jaar in de maand mei gehouden, na afloop van de competitie.

Hier kun je bestanden inzien  ====>     Standaard Uitnodiging met Agenda    en       Standaard Geloofsbrief

In Maart  komt het bestuur bij elkaar, om de laatste stand van zaken door te nemen.  Na die vergadering zullen de uitnodigingen met agenda  z.s.m. verstuurd worden.

Voor de ALV in Mei 2022 komen de nieuwe statuten  ter stemming op de agenda. De nieuwe statuten zullen als concept  minimaal 4 weken voor de ALV naar de verenigingen gestuurd worden.

De kascommissie wordt elk jaar ingevuld door 2 verenigingen. Daarbij is de lijst van verenigingen op basis van volgorde verenigingsnr bepalend. Voor  2022 is dat Spider (2e keer) en Biljartschool Sneek

DCR:  Eind Maart / Begin April wordt het concept DCR naar alle secretarissen gestuurd.  Hierop kan men reageren tot 2 weken voor de ALV. Indien geen reacties, dan wordt het concept in de ALV aangenomen en treedt  het 3 weken na de ALV in werking.

Voor het DCR: kijk bij ====>  Reglementen

Lokaties  ALV  (vanaf  2005):

 • 2022  Gaastmeer
 • 2021  Sint Nicolaasga (ivm covid en zaalgrootte)
 • 2020  Lollum/Waaxens
 • 2019-2 St. Nicolaasga
 • 2019-1 Nylan
 • 2019  Workum
 • 2018  Wolvega
 • 2017  Sint Nicolaasga
 • 2016  Workum
 • 2015  Wolvega
 • 2014  Nylan
 • 2013  Leeuwarden
 • 2012  Dokkum
 • 2011  Oudeschoot
 • 2010  Twijzelerheide
 • 2009  Franeker
 • 2008  Britsum
 • 2007  Nieuwehorne
 • 2006  Lollum